Програма економічного і соціального розвитку м. Золотоноші на 2019 рік (далі – Програма) розроблена виконавчим комітетом Золотоніської міської ради (далі – міськвиконком) відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року.

Програму розроблено на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку підприємств, установ та організації міста, прогнозів структурних підрозділів міськвиконкому, даних Головного управління статистики у Черкаській області.

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі розвитку міської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально – економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики Золотоніської міської ради, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2019 рік.

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку  Золотоніської міської ради та наявних проблем, у Програмі визначено цілі, завдання соціальної та економічної політики на 2019 рік.

Програма передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з зазначенням джерел їх фінансування.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку м. Золотоноша  на 2019 рік.

Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчий комітет  Золотоніської міської ради.

Програма відображає наміри структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету, підприємств, організацій міста щодо результатів їх діяльності у 2019 році.

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Прогнозні кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

Програму погоджено та розглянуто на засіданнях постійних комісій міської ради, розміщено на офіційному сайті міста (zolo.gov.ua) , доопрацьовано з урахуванням внесених пропозицій та зауважень.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, відповідно до укладених соціальних угод міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел  не заборонених законодавством України.

 В основу Програми покладені ключові положення Стратегії розвитку м. Золотоноша на період до 2020 року, четвертий рік її реалізації.

Програма складається з чотирьох розділів та містить додатки:

– прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста на 2019 рік (додаток 1);

– перелік діючих місцевих програм, які будуть виконуватись у 2019 році (додаток 2).

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії міської  ради.

 • Основні тенденції економічного і соціального розвитку міста Золотоноша у 2018 році

  Програма підготовлена на основі аналізу розвитку міста у 2018 році.

  Промисловість. Станом на 01.10.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 2 041 082,7 тис. грн, що порівняних цінах  становить 97,9 % до відповідного періоду попереднього року (2083894,6 тис. грн.). У розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 70896,77 грн. Основна причина зменшення обсягів реалізації продукції, це зменшення обсягів на підприємствах орієнтованих на український ринок. Дана ситуація виникла в наслідок зменшення купівельної спроможності населення, збільшення ціни на енергоносії та житлово-комунальні послуги.

  Інвестиційна складова економічних процесів, яка напряму впливає на ріст економіки в цілому, виглядає наступним чином.

  З метою створення сприятливих умов залучення інвестицій, промоції міста  на офіційному сайті міста створена рубрика “Інвестиційна діяльність” в якій сформовано інвестиційні пропозиції щодо об’єктів, ділянок, приміщень, ресурсних баз у відповідних сферах, до яких може бути залучено інвестиції і які нададуть можливість інвестору самостійно ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об’єкт чи земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та інвестиційний стан будь-якої території  в цілому.

  Відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста оновлена база даних інвестиційних пропозицій підприємств.

  За шість місяців 2018 року освоєно 226,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у 5,8 разів більше, ніж за попередній рік (39,0 млн.грн). На кожного мешканця міста припало 7902,4 грн капітальних інвестицій.

  У січні–вересні 2018 року підприємствами міста Золотоноша, що працювали за будівельними контрактами, за статистичними даними, виконано будівельних робіт на суму 6890,0 тис.грн. Всі роботи виконані на будівництві інженерних споруд.

  У місті створені сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб’єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в місті, користується попитом та реалізовується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10 країнами світу.

  За шість місяців 2018 року обсяг експорту товарів по м. Золотоноша становив 16395,9 тис. дол. США, імпорту – 8717,7 тис. дол. США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 4,7%, імпорту – на 0,4%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7678,0 тис.дол.США.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.07.2018 року становили 13280,6 тис. дол. США, що на 5,5% більше обсягу інвестицій на початок року (12592,1 тис. дол..США). У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 461,13 дол. США.

  У 2018 році у місті продовжували реалізацію наступні економічні проекти:

  – будівництво заводу по переробці сої методом гли­бокої екстракції ТОВ “КО­МІЛЬФО ТУР”;

  • будівництво двох елева­торів по вул. Шевченка в р-ні маслоробного комбінату
   ТОВ “Лідер АГРО Транс” та ТОВ “Термінал Золотоно­ша”;
  • встановлення сонячних батарей вул. Обухова спільно з іспансько-укра­їнським підприємством ТОВ “ЗолоСол” (тривають пере­мовини);
  • заходи щодо пошуку коштів на розробку терито­рії, облаштування інженер­ними мережами, зареєс­тровано в Єдиному держав­ному реєстрі індустріаль­них (промислових) парків Індустріального парку “Зо­лотоноша”;
  • надано згоду на пере­дачу в оренду земельної ді­лянки площею 75 га в ад­міністративних межах м. Зо­лотоноша ТОВ “Сан Тек -Золотоноша”. З жовтня мі­сяця поточного року орен­дна плата за яку надходить до міського бюджету.

  Середньомісячна заробітна плата в місті  у І-му півріччі 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 1185,0 грн. і становила 6628 грн. Середній розмір пенсії в місті станом на 01.10.2018 становив 2107,7 грн.

  Зростання реальних доходів населення активізувало споживчий попит та забезпечило збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі на 8,7 % (130581,8 тис.грн).

  У 2018 році в місті діє Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв, яку за 9 місяців профінансовано  з міського бюджету  в сумі 99,140 тис.грн. і 38,597 тис.грн – обласного бюджету. У даному напрямку міськвиконком  співпрацює з двома банківськими установами   – АТ “Ощадбанк” та АБ “Укргазбанк”, кількість позичальників в яких 148 осіб. У 2018 році в даній програмі взяли участь і ОЗББ міста.

  Рівень  сплати за електричну енергію  станом  на 01.07.2018 становив 30,1%.

  У січні-вересні 2018 року усіма суб’єктами господарювання міста та населенням спожито 47 783 123 кВт/год, що на 31 414,449 кВт/год менше, ніж у аналогічному періоді 2017 року.

  Заборгованість споживачів міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом на 01.10.2018 становить 1 956,91 тис. грн.

  У  січні-вересні 2018  року  на  виробництво  теплової  енергії  для потреб бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано природного газу 2568 м3 на суму 26,6 тис.грн; дров — 1314,089 м3  на суму 816,9 тис.грн; пелетів — 170,276 т на суму 379,0 тис.грн. Заборгованість станом на 01.10.2018 відсутня.

  У місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає 266, у т.ч. мережа комунальних доріг – 153 км. Протяжність вулиць, обладнаних закри­тою дощовою каналізацією –   25 км.

  Для покращення транспортної інфраструктури міста у 2018 році підприємством ПрАТ “Золотоношарембуд” надавались послуги з ремонту, експлуатації та утри­мання дорожнього покрит­тя. З початку 2018 року (станом на 01.12.2018) за рахунок використання кош­тів місцевого бюджету ви­конано ремонт дорожнього покриття (технологією хо­лодного асфальтування), проведено поточний дріб­ний ремонт, капітальний ремонт та здійснювалось утримання доріг на загаль­ну суму 5121,339 тис. грн, а саме:

  – капітальний ремонт            –    861,966   тис.грн;

  – поточний дрібний ремонт  –  3464,656   тис.грн;

  – утримання                            –    794,717   тис.грн.

  Проведено роботи з нане­сення дорожньої розмітки майже на 13 км вулиць міс­та (Шевченка, Визволення, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська).

   ТОВ “Євробуд-Індустрія” здійснюються роботи з поточ­ного середнього ремонту по улиці Обухова та вулиці Незалежності на загальну суму 9717,698 тис.. грн. Замовником даних ро­біт виступає ДП “Служба місцевих автомобільних до­ріг у Черкаській області”.

  З початку року у межах  програми “Золотоноша власними руками” про­ведено роботи із завер­шення капітального ремон­ту частини вул. Нагірна та пров. Нагірний.

  У категорії малого та середнього бізнесу міста , за даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.10.2018, на обліку перебувало 120 малих підприємств та 1563 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 78 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.

  За 9 місяців 2018 року в місті зареєстрували свою діяльність 153 суб’єкти господарювання, в тому числі 19 юридичних  та 134 фізичних осіб. Всього за відповідний період скасували реєстрацію 165 суб’єктів господарювання, з них 15 юридичні особи та 150 фізичні особи.

  Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 185846,4 тис. грн. Від малого підприємництва – 26257,0 тис.грн, у тому числі до місцевого бюджету 18871,6 тис. грн.  У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів збільшились на 2167,6 тис. грн, до місцевого бюджету  на 1747,7 тис. грн.

  Для підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
  і забезпечення стабільної роботи бюджетної сфери в місті організовано ефективний контроль за своєчасністю та повнотою виплати заробітної плати, припиненням схем мінімізації сплати податку на доходи фізичних осіб.

  Як наслідок, у січні − вересні 2018 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 236460,1 тис. грн, з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 90 338,1 тис. грн або 100,6 відсотків до уточненого плану на 9 місяців 2018 ро­ку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до за­гального та спеціального фондів зросли на 17 380,2 тис. грн, темп приросту ста­новить 23,8 відсотків.

  Виконання по власних і закріплених доходах за­гального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання на 9 місяців забез­печено на 102,1 відсотки, перевиконання склало 1 847,3 тис. грн. Приріст надходжень проти відповід­ного періоду минулого року становить 5,8 відсотків.

  Порівняно з відповідним періодом 2017 року за 9 мі­сяців 2018 року надходжен­ня (з офіційними трансфер­ами) до міського бюджету збільшились  на  9  407,0 тис. грн (104,1 відсотки).

  У 2018 році в м.Золотоноша забезпечено стабільне функціонування систем соціального захисту та соціального забезпечення населення, закладів гуманітарної, культурної та медичної сфери.

  Станом на 01.10.2018 системою державної соціальної допомоги, у тому числі і житловими субсидіями, охоплено 5894 сімей або 20,0% від загальної кількості сімей міста. Сума нарахованої їм допомоги склала
  6785,3 тис.грн.

  У Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває на обліку 348 учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника бойових дій та 23 особи, які мають статус інваліда війни. Статус члена сім’ї загиблого встановлено 5 особам. Цим категоріям осіб надаються пільги, гарантовані державою.

  Станом на 01.10.2018 в рамках міської комплексної програми “Турбота” за рахунок коштів міського бюджету надано матеріальну допомогу
  25 учасникам АТО на загальну суму 39,6тис. грн

  Галузь охорони здоров’я в місті  представлена двома напрямками надання медичних послуг населенню – первинної і вторинної ланки.

  До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)”, який надає медичні послуги  28,8 тисячам мешканців нашого міста.

  До вторинної ланки належить Центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка надає медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та району (вторинна допомога). Рішенням сесії Золотоніської міської ради від 31.05.2016 №  9-9/VII Затверджена “Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки” Основною метою, якої є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності населення та розвитку медицини і медичного обслуговування населення Золотоноша.

  На 2018 рік станом на 01.10.2018 затверджено асигнування на поточні ви­датки КП “Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)” ЗМР в загальній сумі 8 355,7 тис. грн, в тому чис­лі, на січень – вересень 2018 року – 7 747,1 тис. грн. Профінансовано та використано бюджетних коштів на поточні видатки за 9 місяців 2018 року в сумі 7 629,3 тис. грн, що складає 98,5% від зап­ланованого на вказаний період.

  За рахунок коштів медич­ної субвенції в сумі 6 474,4 тис. грн проведено видат­ки на заробітну плату з на­рахуваннями; придбання предметів, матеріалів, об­ладнання, інвентарю, меди­каментів, оплата послуг, витрати на відрядження; відшкодування вартості ме­дикаментів пільговим кате­горіям населення за рецеп­тами лікарів.

  Із загальної суми кош­тів, виділених з міського бюджету на 2018 рік згід­но Програми розвитку ме­дицини та медичного об­слуговування населення м. Золотоноша на 2016 -2020 роки, за 9 місяців поточного року викорис­тано 775,4 тис. грн.

  У галузі освіти у січні − вересні 2018 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування збережено мережу загаль­ноосвітніх навчально-ви­ховних закладів. Збереже­на мережа садочків. У зак­ладах виховується 1067 ді­тей на 791 місці. Охоплен­ня дітей суспільним вихо­ванням становить – 97%; п’ятирічок – 100%. Всі піль­ги, передбачені законо­давством, щодо перебуван­ня та харчування дітей у дошкільних закладах, нада­ються.

  Всі навчальні заклади міста комп’ютеризовані (в тому числі і дошкільні). Придба­но НКК в СШ № 2, ЗОШ № 3, №5, СШ №1 отримали інтерактивні дошки та ноутбуки. На виконання об­ласної програми природни­чо-математичної освіти у СШІТ № 2 та гімназії облад­нано лабораторіями Енштейна СТЕМ-кабінети фі­зики, хімії, біології. На сьо­годнішній день навчальні заклади освіти мають 520 одиниць комп’ютерної тех­ніки.

  Проекти Всеукраїнського рівня реалізовані на базі гуртків з робото-інженерії (Лего) у гімназії та СШІТ № 2. Команда гімназії – Zolowizards – учасники єв­ропейського чемпіонату, що відбувся в Естонії.

  На оздоровлення дітей в освітянському бюджеті ви­користано 179764 грн. на пришкільні табори, що да­ло можливість оздоровити 366 категорійних дітей -25% від учнів 1-10 класів. Використано 48510 грн. для оздоровлення дітей у ТОВ “Журавлик – 2017”.

  Розпочав діяльність Інклю­зивно-ресурсний центр, який створений з метою за­безпечення права дітей з особливими освітніми пот­ребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти. У 2018-2019 навчальному ро­ці впроваджено інклюзивну освіту у гімназії ім. Скляренка (5 клас) та в трьох дошкільних закладах міста.

  У 2018 році на ка­пітальні ремонти виділя­лись кошти з державного та міс­цевого бюджетів: з держав­ного 1 739 074 грн., з міс­цевого 3 952 116 грн. Була проведена заміна всіх вікон на енергозберігаючі у спе­ціалізованих школах №1 та № 2, школі № 3, проводить­ся реконструкція даху ЗОШ № 3, зроблено поточний ремонт головного фасаду та головного входу гімназії.

  У рамках проектів Нова ук­раїнська школа, Інновацій­ні заклади Черкащини та впровадження інклюзивно­го навчання виділені суб­венції з обласного бюдже­ту в сумі 1 050 623грн. та спів фінансування з місце­вого в сумі 256 197 грн. на придбання меблів, комп’ю­терного обладнання, ди­дактичних матеріалів. За­куплена комп’ютерна тех­ніка для обладнання робо­чого місця вчителя, прид­бані меблі для учнів 1-х кла­сів.

  На поточні ремонти виді­лено 356 000 грн.

  У сфері реалізації державної молодіжної політики з метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 2018 році  велика увага при­діляється організації та про­веденню заходів, спрямо­ваних на залучення молоді до активного громадського життя та розкриття їх твор­чого потенціалу. Помітно збільшується кількість про­ведених заходів в місті. Щороку здобувається об­ласна премія для молоді за особливі заслуги у розбу­дові молодіжної політики в області. Уже 7 осіб отрима­ли відповідну премію.

  На молодіжні заходи у міському бюджеті за 9 мі­сяців 2018 року виділено кошти в сумі 95 840,00 гривень (всього на 2018 рік виділено 109 826,00 грн), з них:

  • 65 000,00 грн – на реа­лізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей;
  • 25 840,00 грн – на про­філактику негативних явищ у молодіжному середовищі.

  З початку 2018 року проведено:

  • реалізацію проекту “Молодіжний клуб журналісти­ки”;
  • проведено молодіжну скап – конференцію з різ­ними містами України “Свобода слова”;
  • прийняли участь у міжнародному навчальному семінарі на тему – впро­вадження національного плану дій по виконанню Резолюції 1325 “Жінки. Мир. Безпека. Інструменти для моніторингу та оцінки” та ін.

  У галузі культури у 2018 році проведено 299 культурно-мистецьких заходів всеукраїнського та регіональних рівнів, обласних конкурсів, фестивалів, державних свят.  Наймасовішими захода­ми були:

  • велопробіг Єдності; благодійний міський фестиваль гумору “Ліга сміху”;
  • концерт кращих учнівсь­ких колективів Золотонісь­кої ДМШ;
  • День пам’яті та прими­рення;
  • “Фестиваль Чорнобрив­ців”;
  • юнацький Фестиваль патріотичної пісні “Героям Слава!”;
  • День міста.

  Однією із стратегічних цілей Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року визначено екологічну безпеку та збереження довкілля.

  У 2018 році для реалізації завдань Стратегії та розв’язання екологічних проблем в місті забезпечено виконання заходів обласної Програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки.

  Про­тягом 2018 року на прид­бання техніки та попов­нення статутного фонду КП “Міський водоканал” було виділено кошти в су­мі 1732,78052 тис. грн:

  • 220 тис. грн – на прид­бання техніки для виконан­ня робіт з утримання доро­жнього покриття (гідрохо-дозмішувач та фреза до­рожня);
  • 303,840 тис. грн – на придбання контейнерів для великогабаритних буді­вельних та побутових від­ходів в кількості 8 шт.;
  • 1208,94052 тис. грн -для оплати платежів по придбанню машини доро­жньої комбінованої МДКЗ -10 (з піскорозкидальним, поливо-мийним та плужно-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381 та спецав-томобіля УЯР-01 на шасі МАЗ-5340 на умовах фінан­сового лізингу.

  З метою організації бла­гоустрою населених пунктів було придбано та встанов­лено камери відеонагляду (97,98 тис. грн), а також на вулиці Полатайло встановлено нову автобусну зупин­ку (12 тис. грн).

  Отже, враховуючи тенденції, що спостерігалися в економічному і соціальному розвитку міста,  можна констатувати, що у 2018 році в місті активізовано інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність, стабільна була ситуація в реальному секторі економіки, створювались умови для розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечено стабільне функціонування систем соціального захисту та соціального забезпечення населення, закладів гуманітарної сфери. Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення проблемних питань міста буде здійснюватися шляхом реалізації цілей та основних заходів на 2019 рік, визначених в Програмі.

  Динаміка основних показників економічного і соціального розвитку м.Золотоноша  за 201− 2018 роки

  Показник од. виміру 2017 р. 2018 р.
  Індекс реалізації промислового виробництва (у % до попереднього року в порівняних цінах) % 98,8 97,9***
  Індекс капітальних інвестицій (у % до попереднього року у порівняних цінах) % 154,9 У 5,8 р.б.*
  Індекс будівельної продукції % 75,4 120,2***
  Прийняття в експлуатацію загальної площі житла тис м2 0,694 *
  Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування млн дол США 12,592 12,281*
  Індекс обороту роздрібної торгівлі (у % до попереднього року) % 105,0 108,7*
  Експорт товарів млн дол США 34,405 16,396*
  Імпорт товарів млн дол США 18,230 8,718*
  Коефіцієнт покриття експортом імпорту % 1,9 1,88*
  Середньомісячна заробітна плата грн 5589 6628*
  Індекс реальної заробітної плати % 144,6 121,8*
  Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітного періоду) % 1,9 1,9***

  * січень − червень

  ** січень-серпень

  *** січень − вересень

 • Інвестиційна діяльність

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • промоція інвестиційних можливостей міста;
  • облаштування індустріального парку “Золотоноша”;
  • підвищення інституційної спроможності органів влади у сфері залучення інвестицій та інвестиційного супроводу.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • презентація економічного та інвестиційного потенціалу міста на всеукраїнських і міжнародних виставках, ярмарках, форумах;
  • проведення організаційних заходів та промокомпанії щодо пошуку керуючої компанії та учасників індустріального парку “Золотоноша”;
  • актуалізація бази інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки типу greenfield та виробничі приміщення типу brownfield) та їх промоція;
  • залучення коштів ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку (на умовах співфінансування) для покращення інвестиційної привабливості міста;
  • залучення фінансових ресурсів місцевого бюджету для забезпечення співфінансування проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів ДФРР та інших не заборонених законодавством джерел;
  • супровід проектів регіонального розвитку, що реалізуються у рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій за рік на 2,0 %;
  • проведення конкурсу на пошук керуючої компанії індустріального парку “Золотоноша”;
  • формування, оновлення та постійний моніторинг бази інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів.

  Відповідальні за виконання:

  Управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради, управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Промислове виробництво

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • виробництво конкурентоспроможної промислової продукції;
  • реконструкція, модернізація та технічне переоснащення промислових підприємств міста;
  • підтримка місцевого товаровиробника;
  • підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової та переробної промисловості шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • створення умов для проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств;
  • впровадження у виробництво нових сучасних енергозберігаючих технологій;
  • запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження сучасних інноваційних, енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
  • сприяння подальшому підвищенню виробництва конкурентоспроможної продукції для реалізації на світових та вітчизняних ринках;
  • надання підтримки підприємствам харчової та переробної галузі для участі у виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів;
  • залучення підприємств харчової та переробної промисловості всіх форм власності до участі в семінарах з питань впровадження системи НАССР на всіх підприємствах харчової галузі;
  • диверсифікація зовнішніх ринків збуту промислової продукції.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 4,2%.
  • модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій;
  • підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку;
  • реалізація інвестиційних проектів, направлених на збільшення обсягів виробництва продукції з високою доданою вартістю;
  • розширення асортименту продукції,
  • сприяти роботі створеного у 2018 році Клубу керівників підприємств міста.

  Відповідальні за виконання:

  Управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Мале і середнє підприємництво

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • підвищення рівня знань суб’єктів бізнесу, як діючих так і початківців;
  • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
  • вдосконалення механізмів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • впровадження навчальних програм для малого та середнього підприємництва;
  • підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансових ресурсів, підготовки грантових і кредитних заявок ;
  • завершення реконструкції приміщення ЦНАП за адресою: вул.Новоселівська,40;
  • впровадження надання адміністративних послгу за новими стандартами, введення електронного документообігу;
  • вивчення можливостей залучення зовнішніх коштів для фінансування розвитку МСП на рівні міста, зокрема коштів міжнародних фінансових інституцій і програм міжнародної технічної допомоги;
  • часткова компенсація відсотків за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього бізнесу;
  • надання суб’єктам малого та середнього підприємництва фінансової підтримки на зворотній основі для реалізації бізнес-проектів у пріоритетних для міста напрямках діяльності;
  • залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в міжнародних форумах та інших промоційних заходах;
  • організаційно-інформаційне забезпечення роботи координаційної ради підприємців в місті.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • Відкриття з Програмою“U-LIAD з Европою” по вул.Новоселівська, 40 міського ЦНАП;
  • проведення не менше 10 засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва;
  • відшкодування 1-2 суб’єктам бізнесу часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва.

  Відповідальні за виконання:

  Управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради, ЦНАП виконавчого комітету Золотоніської міської ради, Золотоніський міськрайонний центр занятості населення,  Золотоніське управління ГУ ДФС у Черкаській області.

 • Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародного співробітництва

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • підвищення рівня знань суб’єктів господарювання щодо виходу на зовнішні ринки;
  • підтримка місцевих виробників у пошуку закордонних партнерів;
  • поліпшення позитивного іміджу міста;
  • залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для реалізації проектів на території міста;
  • підтримувати налогдженні партнерські відносини з міжнародними партнерами.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • оновлення та поширення пропозицій експортоорієнтованих підприємств міста серед міжнародних торговельних мереж, торговельних палат та асоціацій;
  • інформування суб’єктів господарювання міста щодо комерційних пропозицій іноземних компаній;
  • організація участі вітчизняних підприємств-експортерів у міжнародних форумах, бізнес-місіях, виставках, конференціях з метою презентації експортного потенціалу міста;
  • формування, створення і просування бренду міста Золотоноша;
  • поширення інформації щодо експортних, інвестиційних, туристичних можливостей міста у засобах масової інформації та мережі Інтернет;
  • продовження співпраці між містом Золотоноша та регіонами інших країн;
  • забезпечення реалізації угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з регіонами інших країн;
  • організація проведення міжнародних зустрічей з представниками економічних і культурних місій, іноземними інвесторами, які відвідують місто Золотоноша та  Черкаську область з метою розширення економічних, наукових, культурно-туристичних зв’язків, або розгляду інвестиційних проектів;
  • організація поїздок представників міста до країн-партнерів в рамках укладених меморандумуів про співпрацю.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • збільшення обсягів експорту на 5,0 %;
  • збільшення обсягів імпорту на 1,5 %;
  • збільшення обсягів міжнародної фінансової та технічної допомоги.

  Відповідальні за виконання:

  Управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Туристично-рекреаційна діяльність

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон;
  • розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж;
  • туристична промоція міста.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • забезпечення встановлення двомовних туристичних знаків на головних автомобільних шляхах та туристичних об’єктах міста;
  • забезпечення оформлення двомовними стендами, табличками в музейних закладах та інших культурних і туристичних місцях регіону;
  • проведення аудиту та аналізу туристичного потенціалу міста;
  • організація та проведення заходів у рамках Дня Європи в Україні;
  •  проведення фестивалів  “Чорнобривців”, “Героям Слава” та інших масових заходів  у місті;
  • висвітлення інформації про туристично-рекреаційний потенціал в засобах масової інформації;
  • організація та проведення заходів щодо популяризації туризму в Черкаській області.
  • Очікувані результати у 2019 році:
  • збільшення кількості туристів та екскурсантів на 8 %;

  Відповідальні за виконання:

  Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради, управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Транспортна інфраструктура

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • підвищення рівня забезпеченості транспортним сполученням населення міста;
  • адаптація послуг транспорту до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
  • збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у місті, розбудова і модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху, підвищення комфортності та економічності перевезень.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • розвиток і вдосконалення мережі внутрішньоміського регулярного транспортного сполучення, підвищення якості та гарантованої надійності транспортних перевезень і послуг;
  • удосконалення роботи щодо контролю за виконанням рейсів перевізниками та виведення з ринку пасажирських перевезень міста нелегальних перевізників, які здійснюють регулярні перевезення без дозвільних документів;
  • оновлення рухомого складу, що використовується на регулярних пасажирських перевезеннях, з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
  • облаштування, будівництво та реконструкція зупинок громадського транспорту;
  • виконання обласної програми розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019–2022 роки в територіальних межах міста;
  • завершення розпочатих ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста;
  • виконання комплексу заходів з встановлення та заміни дорожніх знаків, заміни напрямних стовпчиків, улаштування дорожньої розмітки, ремонт дорожнього огородження.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • забезпечення транспортним сполученням населення міста, підвищення якості та безпеки обслуговування пасажирів громадського транспорту;
  • створення належних умов щодо безпеки дорожнього руху;
  • забезпечення доступності осіб з обмеженими можливостями до транспорту та транспортної інфраструктури  міста;
  • поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування за основними маршрутами, на під’їзних дорогах до залізничних станцій Золотоноша-1, Золотоноша-2 та створення належної дорожньої інфраструктури;
  • збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування та вулично-дорожньої мережі м. Золотоноша від руйнування, своєчасне виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання;
  • забезпечення під’їзду до опорних навчальних та медичних закладів, соціально важливих та культурних об’єктів;
  • відновлення елементів благоустрою перехрестя вулиці Шевченка- вулиці Новоселівська (влаштування кругового руху)
  • проведення поточного середнього ремонту 35 км вулиць і доріг комунальної власності.

  Відповідальні за виконання:

  Управління житлово-комунального  господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради, ПрАТ «Золотоношарембуд».

 • Будівництво

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • будівництво та реконструкція найбільш соціально-значимих об’єктів міста;
  • забезпечення доступним житлом жителів міста;
  • оновлення містобудівної документації .

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • активізація інформаційного та організаційного забезпечення залучення інвестицій у будівельну галузь, налагодження тісної взаємодії органів виконавчої влади з інвесторами, розміщення інвестиційних проектів на веб-сайті міста;
  • завершення проектів будівництва – “Будівництво критого басейну гімназії ім.. С.Д Скляренка по вул. Черкаська, 54 в м. Золотоноша Черкаської області” та “Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання м Золотоноша, Черкаської обл.” (будівництво РЧВ об’ємом 2-2,5 тис.  куб.м) ;
  • реалізація житлових програм, що діють на території міста: державної програми забезпечення молоді житлом; міської програми молодіжного житлового кредитування; міської програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом;
  • забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві, врахування громадської думки під час вирішення питань планування та забудови територій;
  • розроблення та оновлення регіональних схем планування території міста, генерального плану міста, як основи вдосконалення адміністративно-територіального устрою країни, встановлення меж населених пунктів – розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації
   в порядку, передбаченому законодавством.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • зростання обсягів виконаних будівельних робіт на 5,6 %;
  • зростання обсягів прийнятого в експлуатацію житла на 5,0 %;
  • розробка та отримання топогеодезичної зйомки м.Золотоноша;
  • розробка Генерального плану та плану зонування;
  • розробка І-ої черги містобудівного кадастру.

  Відповідальні за виконання:

  Упралвння архітектури, регулювання забудови та земельних відносин, управління  житлово-комунального господарства, відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Енергозбереження

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, підприємствами житлово-комунального господарства;
  • обґрунтоване скорочення споживання традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу імпортованого природного газу;
  • збільшення частки використання місцевих і альтернативних видів енергоресурсів та використання енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • відшкодування частини тіла кредитів, залучених через уповноважені банки: ПАТ АБ “Укргазбанк”, ПАТ КБ “Приват Банк” та ПАТ “Державний ощадбанк України”, на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), впровадження енергоефективних заходів і часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах населенню, ОСББ;
  • впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання;
  • запровадження технологій, що передбачають використання котлів, які працюють на альтернативних видах палива, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;
  • забезпечення заміни в системах постачання теплової енергії та гарячої води, заміна природного газу на електричну енергію, місцеві та альтернативні види палива;
  • розробка у визначені законодавством терміни прогресивних норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і постійного їх дотримання;
  • зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів за рахунок модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, зокрема проведення санації житлових будинків і будівель бюджетних установ;
  • проведення модернізації устаткування котлоагрегатів, що використовуються у комунальному господарстві.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • ефективне використання традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, імпортованого природного газу;
  • зменшення обсягів споживання природного газу населенням;
  • зменшення обсягів використання енергоресурсів на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт;
  • збільшення частки використання місцевих і альтернативних видів енергоресурсів та використання енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

  Відповідальні за виконання:

  Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради, структурні підрозділи  міськвиконкому.

 • Житлово-комунальне господарство

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • забезпечення населення та господарського комплексу міста якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства;
  • ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • забезпечення ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства міста, підприємств і організацій різних форм власності;
  • залучення інвестицій у галузь житлово-комунального господарства;
  • проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;
  • впровадження більш ефективних форм управління житлом та комунальною інфраструктурою;
  • забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них;
  • удосконалення обліку наданих комунальних послуг;
  • приведення витрат та втрат під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність до вимог європейських стандартів;
  • підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків;
  • реалізація проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання, модернізація комунальної теплоенергетики, шляхом скорочення споживання природного газу;
  • реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального обслуговування;
  • реконструкція полігону твердих побутових відходів;
  • відновлення вуличного освітлення в місті.

  Очікувані результати у 2019 році:

  Реалізація програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Золотоноша на 2018-2020 роки

  Відповідальні за виконання:

  Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Зайнятість населення

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • забезпечення ефективної політики зайнятості;
  • підвищення адаптивності населення до нових умов  ринку праці;
  • детінізація відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • реалізація програм зайнятості населення;
  • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту  і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
  • приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність із потребою роботодавців;
  • сприяння професійній підготовці кадрів безпосередньо на виробництві;
  • надання особам з числа безробітних консультацій щодо організації та провадження підприємницької діяльності;
  • розширення спектру проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • забезпечення захисту прав працівників щодо гідної оплати праці та належного оформлення трудових відносин.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • працевлаштування 250 осіб, в т.ч. 115 безробітних громадян;
  • організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці, в обсягах відповідно до затверджених кошторисних призначень для Золотоніського міськрайонного центру зайнятості населення на 2019 рік;
  • надання профорієнтаційних послуг для цільових груп населення (школярі, молодь, жінки, інваліди, безробітні з тривалим періодом незайнятості) і окремих громадян, спрямовуючи зусилля на формування активної позиції в питаннях зайнятості, осмислений вибір напрямів професійної діяльності, підвищення престижу робітничих професій;
  • залучення до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру 95 осіб.

  Відповідальні за виконання:

  Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради; Золотоніський міськрайонний центр зайнятості населення.

 • Бюджетна політика

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • реформа міжбюджетних відносин на регіональному рівні;
  • нарощування фінансового потенціалу міста в умовах бюджетної децентралізації;
  • збалансування місцевого бюджету з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню;
  • соціальна підтримка малозахищених верств населення, збільшення обсягу фінансування соціальних програм.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету усіх рівнів;
  • підвищення рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з органами фіскальної служби області щодо скорочення сфери тіньової економіки, протидії мінімізації сплати податків, посилення контролю за повнотою сплати податків, зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів;
  • забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;
  • фінансова підтримка коштами  міського та обласного бюджетів заходів, що проводяться громадськими організаціями, зокрема по професійній орієнтації дітей-інвалідів, оздоровленню дітей; надання цими організаціями соціальних послуг і матеріальної допомоги окремим верствам населення, проведення тематичних заходів до відповідних пам’ятних дат та інше;
  • надання з міського бюджету матеріальної допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, особам, які мають особливі заслуги перед Україною, Черкаською областю, приймали участь
   в антитерористичній операції в східних регіонах України, тощо;
  • проведення заходів по відзначенню загальнодержавних свят, пам’ятних дат та інших заходів, святкування яких не суперечить нормам чинного законодавства, із забезпеченням належних матеріальних та фінансових умов для цього (в т.ч. і шляхом залучення коштів обласного бюджету);
  • розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, здійснення будівництва, реконструкції, ремонту установ і закладів соціально-культурної сфери, що належать до комунальної власності; фінансова підтримка  суб’єктів господарювання, засновниками чи співзасновниками яких є органи місцевого самоврядування; будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності;
  • фінансування міських програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста, тощо;
  • підвищення рівня надання адміністративних послуг, виконання службових обов’язків працівниками виконавчого комітету Золотоніської міської ради та її самостійних структурних підрозділів шляхом фінансового забезпечення своєчасної виплати їм заробітної плати згідно законодавства, поліпшення матеріально-технічного забезпечення, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, послуги транспортного обслуговування, утримання орендованих приміщень та прибудинкової території, проведення інших поточних та капітальних видатків.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • збільшення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на 20.1 %, у тому числі до місцевих бюджетів – на 16,2 %;
  • збільшення видатків місцевих бюджетів на 1,3%.

  Відповідальні за виконання:

  Фінансове управління, структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради,  Золотоніське управління Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області.

 • Освіта

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • забезпечення рівного доступу населення міста до отримання якісної освіти;
  • удосконалення мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази;
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів;
  • здійснення виплати обласних, міських стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу – захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук;
  • проведення Дня відкритих дверей для батьків та майбутніх школярів в  навчальних закладах міста;
  • створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів
   як координуючих центрів виховної та організаційно-методичної роботи, зокрема збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, гуртків, творчих об’єднань;
  • організація та проведення тренінгів/інформаційних занять для учнівської молоді, щодо формування відповідального способу життя, свідомого ставлення до збереження здоров’я та формування толерантного ставлення до людей з різними видами захворювань, профілактики безпечної сексуальної поведінки, профілактика захворювань на ВІЛ та туберкульоз;
  • впровадження навчальних програм для молоді щодо гендерного виховання та насильства з метою сприяння становлення активної позиції особистості в реалізації ідеалів і цінностей гендерної демократії в Україні, усуненню дискримінації та захисту прав жінок і любих форм насильства;
  • проведення інформаційно-освітницької роботи, спрямованої на запобігання та розв’язання проблеми насильства у дитячому середовищі;
  • створення безпечного середовища в школах шляхом запровадження нових методів міжособистісного спілкування між дітьми, батьками та вчителями;
  • оснащення закладів освіти сучасними технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерною технікою та підключення їх до мережі Інтернет;
  • впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах ;
  • національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів;
  • реалізація заходів обласної програми „Інноваційні школи Черкащини“ в частині створення та оснащення інноваційних шкіл;
  • забезпечення опорних шкіл сучасними засобами навчання з природничо-математичних дисциплін на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів;
  • приведення мережі навчальних закладів у відповідність із потребами населення;
  • підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності вчителів в умовах інтегрованого або інклюзивного навчання, зокрема проведення практично-методичних семінарів для педагогічних працівників, курсів підвищення кваліфікації.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • формування всебічно розвинених громадян суспільства;
  • охоплення різними формами дошкільної освіти 99 % дітей віком від 3 до 6 (7) років;
  • стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
  • стовідсоткова комп’ютеризація навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет;
  • завершити будівництво критого басейну в гімназії ім. Скляренка;
  • поточні та капітальні ремонти матеріально-технічної  бази галузі.

  Відповідальні за виконання:

  Відділ освіти, управління  житлово-комунального господарства , управління архітектури, регулювання забудови та земельних зносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Охорона здоров’я

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • зниження рівня захворюваності і смертності населення;
  • підвищення якості надання медичної допомоги матерям і дітям та поліпшення репродуктивного здоров’я населення;
  • удосконалення інфраструктури закладів охорони здоров’я;
  • покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • підвищення якості надання медичних послуг населенню;
  • забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами
   та виробами медичного призначення;
  • придбання діагностичного і лікувального обладнання для покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
  • забезпечення в достатній кількості індивідуальних пакетів для проведення пологів проділь міста та  хірургічне відділення для надання екстреної ургентної допомоги;
  • підписання, не менше 95% від населення міста, декларацій про надання послуг сімейного лікаря та педіатра ;
  • впровадження інформатизації в закладах охорони здоров’я міста відповідно до обласної програми інформатизації сфери охорони здоров’я Черкаської області на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради  від 16.10.2015 № 43-19/VI, зокрема проведення роботи щодо збільшення та оновлення парку комп’ютерної техніки в медичних установах, впровадження медичних інформаційних систем на рівні окремих медичних закладів та служб міста.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • впровадження доступної медичної допомоги першого рівня для всіх верств населення міста;
  • підвищення загального рівня здоров’я населення міста
  • утримання показника дорокової летальності від онкологічних захворювань на  рівні не вище 25 %;
  • забезпечення загальноукраїнської тенденції до зниження показника захворюваності на туберкульоз.

  Відповідальні за виконання:

  КП “Золотоніский міський центр ПМСД (СМ)” .

 • Сімейна та молодіжна політика

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • розвиток молодіжної політики, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ;
  • розвиток молодіжних громадських організацій, співпраця з ними в напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань молоді;
  • розвиток національного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді;
  • надання якісних оздоровчих послуг в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
  • соціальна підтримка сімей та дітей, профілактика соціального сирітства дітей.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • проведення фестивалів, конкурсів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя;
  • проведення військово-патріотичних змін для дітей і молоді на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • оздоровлення дітей у позаміських дитячих оздоровчих таборах тривалістю зміни не менше 21 дня;
  • збереження існуючої мережі дитячих оздоровчих закладів, недопущення їх перепрофілювання;
  • підвищення якості роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства;
  • запровадження послуги патронату над дитиною;
  • продовження роботи, спрямованої на збільшення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з метою максимального охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Очікувані результати у 2019 році:ф

  • збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення молодіжних заходів в місті;
  • збільшення кількості дітей та молоді, які охоплені національно-патріотичним вихованням;
  • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Відповідальні за виконання:

  Служба  у справах сім’ї, молоді та спорту , відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради..

 • Соціальний захист населення

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • посилення соціального захисту населення в умовах зростання тарифів на житлово-комунальні послуги;
  • вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану;
  • поліпшення ефективності взаємодії з міськими громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • забезпечення адресного характеру надання соціальної допомоги та запровадження комплексного підходу до розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення;
  • запровадження механізму надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі на рівні кінцевого споживача;
  • реалізація заходів міської комплексної програми „Турбота“ на 2014-2020 роки;
  • забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • реалізація заходів комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції ;
  • забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • забезпечення соціального захисту людей з низькими доходами;
  • збереження здоров’я осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний, матеріальний захист тощо;
  • забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину;

  Відповідальні за виконання:

  Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Культура

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • збереження регіональних традицій, розвиток української культури;
  • збереження та розвиток мережі закладів культури, мистецтва, музейної справи, об’єктів культурної спадщини;
  • забезпечення доступу громадян до надбань національної та світової культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;
  • збереження функціонування творчих колективів міста.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • збереження національної культурної спадщини, підтримка сучасного мистецького процесу, розвиток народної творчості, задоволення культурних потреб національних меншин, що населяють місто;
  • проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини шляхом складання паспортів за єдиною формою;
  • проведення заходів з відзначення: 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років, 205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, заходи з вшанування Героїв Холодного Яру, 158-х роковин смерті та з дня перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі, 74-річчя перемоги у Другій світовій війні, державних свят;
  • проведення заходів патріотичного спрямування: Всеукраїнського Фестивалю “Чорнобривців”, юнацького фестивалю патріотичної пісні “Героям Слава!”, велопробігу “Єдність”;
  • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері культури;
  • забезпечення бібліотек міста мінімумом наукових, науково-популярних видань, кращих зразків класичної та сучасної української і світової літератури, придбання видань історико-краєзнавчого характеру, авторами яких є лауреати державних премій;
  • забезпечення комплексного підходу до вирішення проблемних питань діяльності творчих спілок , збереження розвитку творчого потенціалу митців міста, примноження національної культурної спадщини.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • збереження історико-культурних цінностей;
  • задоволення в повному обсязі культурних потреб населення міста;
  • створення єдиної бази облікової документації на об’єкти культурної спадщини;
  • завершити капітальний ремонт приміщення музичної школи;
  • провести ремонт фойє приміщення міського будинку культури;
  • завершити ремонт приміщення музею по вул. Благовіщенська,19.

  Відповідальні за виконання:

  Відділ культури та відділ внутрішньої політики виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Фізична культура та спорт

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • популяризація здорового та активного способу життя серед жителів міста;
  • розвиток та підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів, олімпійських та не олімпійських видів спорту;
  • збереження мережі закладів фізичної культури і спорту та підвищення ефективності їх діяльності;
  • підвищення рівня готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;
  • підвищення рівня зацікавленості дітей та молоді до участі в соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення
   до власного здоров’я;
  • підвищення рівня поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;
  • залучення до 3 % дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних гуртках;
  • удосконалення умов та форм діяльності усіх складових сфер фізичної культури і спорту за місцем проживання, у тому числі кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;
  • підвищення ефективності фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя населення міста;
  • створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів міста;
  • покращення матеріально-технічної бази спортивних клубів, колективів фізичної культури, дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів;
  • забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;
  • сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності населення міста.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Золотоноша на 2016-2020 роки (рішенням міської ради від 20.12.2016 № 17-17/VІІ);
  • створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;
  • підтримка діяльності закладів фізичної культури і спорту, зокрема  дитячої-юнацької спортивної шкіл, центрів студентського спорту середніх навчальних закладів;
  • проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
  • залучення підростаючого покоління до регулярних занять фізичною культурою;
  • збереження існуючих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерського складу та кількості вихованців;
  • продовження реконструкції, модернізації та будівництва спортивних споруд та майданчиків;
  • завершення будівництва критого басейну гімназії  ім.. С.Д Скляренка;
  • капітальний ремонт спортивного майданчику СЗОШ № 2 в м. Золотоноша;
  • забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану жителів міста, особливо підростаючого покоління;
  • залучення більшої кількості дітей до занять спортом;
  • досягнення високих результатів у різних видах спорту спортсменами міста.

  Відповідальні за виконання:

  Служба у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти та УЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Охорона навколишнього природного середовища

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
  • вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами
   в місті;
  • зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану р. Золотоноша та Суха Згар, атмосферного повітря;
  • підвищення рівня екологічної культури населення;
  • підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • створення нових, розширення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;
  • встановлення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;
  • придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів;
  • запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів з метою використання відходів у якості вторинної сировини (придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів);
  • реконструкція (розширення, будівництво) полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад, Золотоніського району Черкаської області;
  • реконструкція існуючих очисних споруд для очищення стічних вод та каналізаційних систем;
  • проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану поверхневих водних об’єктів;
  • впровадження заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин
   в атмосферне повітря основними підприємствами-забруднювачами;
  • залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля, шляхом проведення консультацій, семінарів, круглих столів, громадських слухань, тощо;
  • забезпечення доступу громадських організацій та окремих громадян до екологічної інформації, залучення громадськості до процесу екологічної освіти, екологічної просвіти та виховання.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • формування екомережі, збереження біо- та ландшафтного різноманіття, забезпечення цілісності територій та об’єктів природно-заповідного фонду та запобігання незаконному їх заволодінню;
  • зменшення обсягів захоронення побутових відходів та навантаження
   на полігон твердих побутових відходів, зростання в місті частки заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини;
  • зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин до водних об’єктів міста та поліпшення екологічного стану водних об’єктів (р. Золотоноша, р. Суха Згар);
  • відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Золотоношка;
  • зменшення забруднення атмосферного повітря;
  • участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля, різноманітних природоохоронних акціях.

  Відповідальні за виконання:

  Відділ з питань надзвичайних ситуацій, управління архітектури, регулювання забудови та земельних зносин, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • Планування та розвиток територіальних громад

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • стратегічне планування розвитку територіальної громади;
  • підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування;
  • інформаційно-консультативна підтримка добровільного об’єднання та співробітництва територіальних громад.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • заключення договорів співробітництва територіальних громад та поширення позитивного досвіду таких діючих успішних договорів, в т.ч. в місцевих ЗМІ;
  • сприяння розширенню фінансових можливостей громади шляхом залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги;
  • поширення досвіду та історій успіху діючих добровільно об’єднаних територіальних громад  області в місцевих ЗМІ;
  • інформаційно-роз’яснювальна робота щодо особливостей і переваг добровільного об’єднання та співробітництва територіальних громад.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • приєднання територіальних громад прилеглих сіл Золотоніського району  до Золотоніської громади міста з метою створення Золотоніської ОТГ з центром в  м.Золотоноша;
  • збільшення кількості договорів співробітництва територіальної громади;
  • збільшення кількості якісно підготовлених проектів регіонального розвитку.

  Відповідальні за виконання:

  Структурні підрозділи  Золотоніського МВК.

 • Розвиток громадянського суспільства

  Пріоритетні цілі на 2019 рік:

  • створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;
  • забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;
  • стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку міста;
  • створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні форми демократії участі;
  • проведення просвітницьких заходів з питань розвитку громадянського суспільства, залучення ресурсів на реалізацію проектів розвитку громади;
  • створення належних умов для участі молоді в реалізації молодіжної політики в місті;
  • створення умов для роботи громадської ради та проведення її засідань;
  • проведення публічних консультацій із громадськістю, залучення громадськості до вирішення завдань регіонального розвитку, місцевих проблем та підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення;
  • сприяння запровадженню обов’язкових публічних консультацій у процесі підготовки проектів місцевих бюджетів;
  • сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, організацій та установ;
  • сприяння організаціям громадянського суспільства на рівних умовах у діяльності, спрямованій на розв’язання найважливіших проблем громадськості, у тому числі шляхом закупівлі соціальних та інших суспільно значущих послуг через соціальне замовлення, організації та проведення конкурсів соціальних проектів, процедур публічних закупівель, розширення сфер застосування державно-приватного партнерства;
  • сприяння збереженню і розвитку самобутності етнічних спільнот міста, формуванню міжнаціональної толерантності та єдності суспільства;
  • сприяння розвитку благодійництва, волонтерства і меценатства;
  • висвітлення в засобах масової інформації матеріалів з питань розвитку громадянського суспільства.

  Очікувані результати у 2019 році:

  • налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства;
  • підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів у сфері фінансування організацій громадянського суспільства;
  • забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав
   і свобод людини і громадянина;
  • підвищення громадянської компетентності, забезпечення відкритості з боку органів влади, вчасне інформування про підготовку проектів рішень.

  Відповідальні за виконання:

  структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

 • ЗОЛОТОНОША ВЛАСНИМИ РУКАМИ

  Соціально-економічний аналіз розвитку міста показує, що, незважаючи на існуючий економічний потенціал міста, який за рядом показників соціальної та економічної сфери, що суттєво впливають на якість життя громадян має позитивний характер, ситуація в місті повною мірою не задовольняє золотонісців. Відтак, оскільки головним об’єктом спрямування стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і якість її життя (наближення її до європейського рівня), була ухвалена Стратегія розвитку міста до 2020 року, яка щороку буде реалізована за стратегічними цілями в наступних секторах:

 • Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік в рамках підтримки та розвитку місцевого самоврядування

  З метою патріотичного виховання молоді та громадян міста, захисту їх прав та обов’язків, формування національної свідомості населення міста, посилення співпраці держави та громадськості створити належні матеріальні і фінансові умови (в т.ч. із залученням коштів обласного бюджету) для виконання в повному обсязі делегованих повноважень органам місцевого самоврядування, доведення до стандартних рівнів кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат, матеріальної допомоги головам квартальних комітетів, для підтримки членства в Асоціацію міст та інших заходів за умови достатнього фінансування доходної частини місцевого бюджету.

 • РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати за рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також за рахунок коштів інвесторів, які залучаються до реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання програм, міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, передбачається у проектах місцевих бюджетів за відповідними програмам у межах наявного фінансового ресурсу.

 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Передбачити з міського бюджету виконавчому комітету Золотоніської міської ради кошти в сумі 10,0 тис. грн на забезпечення моніторингу і висвітлення результатів економічного та соціального розвитку міста у 2019 році, а саме:

  • підготовка структурними підрозділами Золотоніського МВК (із залученням на договірній основі підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців) звітів, інформаційних матеріалів, бюлетенів, брошур та їх друкування для інформування громадскості в засобах масової інформації про хід виконання програм економічного і соціального розвитку міста;
  • отримання від органів статистики додаткової статистичної інформації, яка не включена до Плану державних статистичних спостережень на відповідний рік (тобто надається на платній основі), та інших послуг, необхідних для висвітлення результатів реалізації програм економічного та соціального розвитку міста;
  • видатки на проведення окремих заходів, пов’язаних з організацією та проведенням конференцій, форумів, семінарів-навчань, офіційних державних заходів;
  • видатки на організацію розробки Стратегії регіонального розвитку м. Золотоноша на період 2021-2027 роки та Плану її реалізації 2021-2024 роки з елементами SMART-спеціалізації.
 • Додаток 2 ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕВИХ та РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ, які будуть діяти в рамках ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. ЗОЛОТОНОША на 2019 рік

 • Додаток 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. ЗОЛОТОНОША на 2019 РІК

  Показники 2017 р.

  (звіт)

  2018 р.

  (очікуване)

  2019 р.

  (прогноз)

  Індекс  реалізації промислової продукції, % 104,6 101,2 104,2
  Індекс будівельної продукції, % 124,6 135,7 105,6
  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла, тис. кв. м 0,694 0,144 0,151
  у % до попереднього року 40,7 20,7 105,0
  Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету (збір), без врахування між бюджетних трансфертів  млн грн 105,8 124.6 149.6
  у % до попереднього року х 117.8 120.1
  Обсяг капітальних інвестицій у % до попереднього року 164,1 у 2р.б. 110,0
  Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком, млн дол.США 12,6  

  12.7

  13.3
  у % до попереднього року 100,3 107.9 105,0
  Обсяг експорту товарів, млн дол.США 34,5 35,0 35,7
  у % до попереднього року 150,0 101,4 102,0
  Обсяг імпорту товарів, млн дол.США 18,3 18,5 18,9
  у % до попереднього року 108,5 101,1 102,0
  Кількість малих підприємств, одиниць 132 139 141
  у % до попереднього року 106,5 105,3 101,4
  Кількість фізичних осіб-підприємців, осіб 1569 1563 1570
  Середньооблікова кількість штатних працівників,  осіб 6254 6233 6553
  Фонд оплати праці робітників і службовців, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), млн грн 419,5 525,1 648,7
  Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн 5589,0 7021,0 8250,0
  у % до попереднього року 144,6 125,6 117,5
  Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітного періоду), % 1,9 1,9 1,8