Програма економічного і соціального розвитку м. Золотоноша  на 2020 рік (далі – Програма) розроблена виконавчим комітетом Золотніської міської ради  (далі – Золотоніський МВК) відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“ та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“ (зі змінами).

Програму розроблено на основі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, аналітичних висновків та прогнозів структурних підрозділів Золотоніського МВК, підприємств, установ і організацій міста, даних Головного управління статистики у Черкаській області.

Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння вирішенню гострих соціальних проблем населення міста за рахунок пожвавлення інвестиційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу, спрямування зусиль на розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку різних галузей та сфер діяльності, ефективного використання внутрішніх і зовнішніх можливостей міста.

Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року, Плану її реалізації на 2018−2020 роки та Стратегії розвитку м. Золотоноша на період до 2020 року..

На підставі оцінки ресурсного потенціалу міста, тенденцій соціально-економічного розвитку у 2019 році, існуючих проблем визначено цілі, основні завдання та заходи, сформовано прогнозні показники на 2020 рік.

Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати шляхом виконання місцевих та обласних цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, чинних законодавчих і нормативно-правових актів, та у відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року.

Реалізація Програми забезпечується спільною роботою Золотоніського МВК в співпраці з представниками бізнесу та громадськими організаціями.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок різних джерел: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, міжнародної фінансової та технічної допомоги, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до Програми затверджуються Золотоніською міською радою за поданням міськвиконкому.

Координація та контроль виконання заходів Програми покладається на першого заступника  та заступників міського голови.

Виконавці заходів, передбачені Програмою, інформують про хід її виконання управління економіки що півріччя  до 1 серпня 2020 року та до 1 лютого 2021 року.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми управління економіки Золотоніського МВК  подає у 2020 році у серпні та у 2021 році у лютому в строки, визначені Золотоніською міською радою.

Контроль за дотриманням принципу колегіальності, компетентності та прозорості організаційного та фінансового забезпечення реалізації Програми, за ходом її виконання здійснюють постійні комісії Золотоніської міської ради.

 • Основні тенденції економічного і соціального розвитку міста Золотоноша у 2019 році

  У 2019 році у місті працює 17 промислових   підприємств основного кола, які формують його економічний потенціал. За 10 місяців 2019 року обсяги реалізації промислового виробництва становили 2286390,5 тис. грн, що становить  114,9 % до відповідного періоду попереднього року (1989489,2 тис. грн). У розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 79421,7 грн.

  Серед  видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 4,2% продукції області. Збільшені обсяги парфумерних виробів    та  продукції машинобудування.   На кінець року проблематичним залишається ТОВ „Золотоніський завод залізобетонних виробів”.

  У січні−вересні 2019 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 315,543 млн.грн капітальних інвестицій, що на 2,9 % менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій (87,1 %).

  У 2019 році із-за відсутності коштів добудова об’єктів, будівництво яких в попередні роки було розпочате за кошти ДФРР – РЧВ та басейн в гімназії ім.Скляренка,  не проводилася. Недобудований басейн визнано об’єктом незавершеного будівництва та замовлена документація на його добудову, на ці цілі з місцевого бюджету використані кошти в сумі    325252,0  грн.

  Станом на 01.10.2019 обсяг внесених в економіку міста прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 15,2 млн дол. США, що на 6,3 % більше, ніж на початок 2019 року. Найбільше їх зосереджено на підприємствах промисловості – 14,3 млн дол. США (94,1 % загального обсягу).

  Для промоції інвестиційного потенціалу міста на його офіційному сайті  сформовано інвестиційні пропозиції щодо об’єктів, ділянок, приміщень  до яких може бути залучено інвестиції. Даний продукт надає можливість інвестору самостійно ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об’єкт чи земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та інвестиційний стан  в цілому.

  Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику „Інвестиційна діяльність” (http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist).

  Проведено конкурс на визначення керуючої компанії Індустріальним парком „Золотоноша”. Наразі проводяться узгоджувальні роботи щодо підписання договору на його функціонування та визначення відповідальності всіх його учасників.

  За 9 місяців  2019 року в місті забезпечено позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в обсязі 45,0 млн.дол. США. Обсяг експорту товарів збільшився на 139,5% за рахунок збільшення поставок готових харчових продуктів – майже у 2 рази. Обсяг імпорту товарів зріс на 28,9 % за рахунок збільшення закупівлі обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання , сировини.

  У січні-вересні 2019 року в місті прийнято в експлуатацію
  1709 м2 загальної площі житла, що у 15,8 р. більше, ніж за відповідний період попереднього року.

  Продовжується активна робота з зарубіжними партнерами міста Золотоноша. Так у квітні 2019 року – Золотоніським міським центром соціальної допомоги було отримано від німецьких партнерів з міста Берлін та Мелле гуманітарний вантаж соціально-медичного призначення загальної масою близько 2,4 т.

  Під час візиту партнерів з польського міста Явір було підписано лист про наміри щодо співпраці у сферах освіти, спорту, культури, охорони здоров’я, обміну молоддю, проектів фінансування з Європейського Союзу.

  В травні 2019 року надано допомогу державній пожежно-рятувальній частині №8 міста Золотоноша із супроводу та перекладу для 2 делегацій професійної пожежної частини міста Плауен та Школи протипожежного захисту та надзвичайних ситуацій землі Саксонія (місто Хойєрсверда).

  З метою ознайомлення з роботою та особливостями  поводження з відходами в червні 2019 року реалізовано поїздку в м. Алітус (Литва) району Алітус (ARATC) на сміттєпереробний завод, технологічним супроводом якого займається підприємство з міста Плауен.

  В серпні 2019 відбувся візит Золотоніської делегації у місто Явор на Свято Хліба і Пряника, під час якого була представлена продукція місцевих виробників та обговорено план заходів співробітництва. В це же час, депутати Золотоніської міської ради відвідали місто Лученець (Словаччина), з яким місто Золотоноша має підписаний меморандум про співробітництво. Представники взяли участь у святкуванні Днів міста Лученець та переговорах щодо подальшої співпраці в гуманітарні сфері.

  У вересні 2019 року  в рамках співробітництва з містом Плауен (федеративна земля Саксонія) технолог міського водоканалу пройшли навчання та практичні дії на його очисних спорудах . В ході даних заходів були обговорені перспективи співробітництва, підтверджено зацікавленість міста Плауен та міста Золотоноша в співробітництві в комунальному напрямку.

  Вересень 2019 – візит керівника організації „Друзі України Ерцгебірге“ в місто Золотоноша, зустріч з міським головою, обговорення можливих напрямків співробітництва та досягнень за період співпраці, візит в Золотоніський міський територіальний центр соціальної допомоги та міські амбулаторії, ознайомлення з досягнення в медичній та соціальній сферах міста.

  Для покращення транспортної інфраструктури міста  у 2019 році виконано роботи з реконструкції, капітального, поточного середнього, поточного дрібного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування на суму 5610,745 тис. грн.

  В рамках проекту “Золотоноша власними руками” станом на 01 грудня 2019 року по УЖКГ затверджено відповідними наказами проектно-кошторисні документації, виготовлені коштами мешканців міста, на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста у кількості 40 одиниць, дворових заїздів, благоустрою прибудинкової території –13, роботи по яким будуть виконані за бюджетні кошти.

  Аналізуючи стан розвитку малого і середнього підприємництва в місті Золотоноша, можна зазначити, що завдяки проведенню комплексних заходів на державному рівні та результативній роботі інфраструктури підтримки підприємництва в місті фактично відсутня значна негативна динаміка росту основних показників діяльності суб’єктів господарювання, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію останніх років, зміни в законодавстві, коливання курсів валют, високий рівень інфляції.

  За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.11.2019 на обліку перебувало 122 малих підприємств та 1622 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 77 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.

  Протягом 10 місяців 2019 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-підприємці – 167 особи, юридичні  – 11 осіб. Припинили свою діяльність 5 юридичних осіб та 153 фізичних осіб-підприємців.

  Надходження до бюджетів усіх рівнів від усіх суб’єктів господарювання станом на 01.11.2019 р. становили 267852,3 тис. грн., від малого підприємництва 35393,0 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 23810,7 тис. грн..

  У 2019 році для розвитку малого та середнього бізнесу у рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки проведена наступна робота:

  – координаційна рада за участю компанії „АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР”, де розглядалися питання щодо інновацій в податковому, трудовому законодавстві України, перевірок, бухгалтерського та податкового обліку;

  – за допомогою сайту Start Business Challenge створено кейси для формування моделі обраного виду бізнесу в м.Золотоноша. Після проходження тестів, людина отримує чітку інструкцію скільки потрібно отримати дозвільних документів та куди звертатися, який КВЕД відкривати, вартість послуги та інші корисні поради;

  – за участю інспекторів обласного управління праці та соціального захисту населення для підприємців міста було здійснено семінар про всі ступені проведення перевірок суб’єктів господарювання в зв’язку із зняттям  мораторію з 01.01.2019 року;

  – розроблені заходи з відкриття в кінці року Центру підтримки підприємництва .

  За підсумками роботи 9 місяців 2019 року до міського бюджету надійшло 224 312,6 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 110 429,7 тис. грн., або 96,3 % до уточненого плану за 9 місяців 2019 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 20 091,6 тис. грн., темп приросту становить 22,2 %.

  Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання за 9 місяців забезпечено на 105,3 %,  перевиконання склало 5 323,4 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 20,9 %.

  Ситуація, що склалася в реальному секторі економіки, вплинула на ринок праці в місті: зменшено рівень зареєстрованого безробіття, збільшено кількість працевлаштованих осіб, зросла заробітна плата та зменшилася заборгованість з її виплати.

  Середньомісячна заробітна плата в області за січень − вересень 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 20,3 % і становила 8107 грн. Обсяги реальної заробітної плати зросли на 11,8 %. Середній розмір пенсії в області станом на 01.10.2019 збільшився до початку року на 10,1 % і становив 2482,60 грн.

  Зростання реальних доходів населення активізувало споживчий попит та забезпечило збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі на 13,8 %.

  У 2019 році в місті забезпечено стабільне функціонування систем соціального захисту та соціального забезпечення населення, закладів гуманітарної сфери.

  Станом на 1 жовтня 2019 року 2171 особам призначено соціальні допомоги та компенсаційні виплати різних видів, в тому числі державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми – 1010 особам, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 167 сім’ям. Фінансування забезпечено в повному обсязі.

  Станом на 01.10.2019 субсидії на житлово-комунальні послуги отримують 3585 сімей. Загалом за 2019 рік призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 31677,10 тис. грн., субсидії на тверде паливо та скраплений газ призначено 109 особам на суму 386,87 тис.грн.

  Значна увага приділяється посиленню соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю.

  З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до якого включено 7833 особи, з них учасників АТО – 2 особи, учасників бойових дій АТО – 17 осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО) – 27 осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (АТО) – 3 особи.

  З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста Золотоноші “Турбота”. 16 особам з інвалідністю І та II групи по зору протягом 9 місяців 2019 року надавалась 50% знижка плати від затверджених тарифів абонентної плати за користування  квартирним телефоном.

  Міською Програмою “Турбота” на 2019 рік передбачено 100 тис. грн для надання одноразової матеріальної допомоги. Станом на 01.10.2019 за наданням допомоги звернулося 27 осіб з числа учасників АТО на суму 52 тис. грн.

  Центр соціальної допомоги обслуговує пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста.

  В Центрі соціальної допомоги  діють 6 відділень, одним із яких є студія  гончарного мистецтва “Мальва”. Станом за 9 місяців згідно кошторису загальна сума асигнувань складає 7 804 515,00 грн.

  З початку року профінансовано на потреби Центру 5 576, 07 тис. грн, що становить 71%.

  Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі відділення  Центру соціальної допомоги за ІІІ квартали,  складає 1745 осіб з  1986 виявлених, які потребують соціального обслуговування. Відсоток охоплення становить  88%.

  І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома  надано послуги 351 особам,  які є одинокими, непрацездатними громадянами та інвалідами. Надані послуги склали 929 випадки  на суму 21,387 тис грн.

  У сфері реалізації державної молодіжної політики у 2019 році в місті працював  волонтерський табір “Будуємо Україну разом”. Золотоніська молодь спільно із волонтерами БУР створила справжній мурал на фасаді одного з будинків та відкрили творчий простір для молоді.

  Помітно збільшується кількість проведених заходів в місті. Щороку здобувається обласна премія для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області. Уже 8 осіб отримали відповідну премію.

  На молодіжні заходи в міському бюджеті на 9 місяців 2019 року виділено кошти в сумі 165 840,00 грн (всього на 2019 рік виділено 187 800,00 грн), з них:

  – 130 000,00 грн  – на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей;

  – 35 840,00 грн – на профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі.

  Проводиться роз’яснювальна робота серед сімей з попередження насильства в сім’ї. За 9 місяців 2019  року від Золотоніського відділу поліції надійшло 56 спеціальних карток обліку факту скоєння насильства в сім’ї. На обліку перебуває  66 осіб, які вчинили  насильства в сім’ї, з них 59 – чоловіки та  7 – жінки. Здійснюється комплекс заходів щодо реалізації вимог Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”, надано 190 інформаційних, 10 психологічних та 80 інших послуг.

  Оздоровленню підлягають діти віком від 7 до 18 років, що становить 3073 особи. Охоплено послугами оздоровлення та відпочинку 2764 осіб  ( 89,9 %).

  На організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в міському бюджеті витрачено 430,000 тис. грн для оздоровлення та відпочинку категорійних дітей ( на 1,3% більше,  ніж у 2018 році).

  Наймасовішою формою  залишається відпочинок у таборах з денним перебуванням. В м. Золотоноша  працювало 6 пришкільних таборів   ( охоплено 400 дітей), табір для дітей з девіантною поведінкою ( 18 дітей), дітей-інвалідів ( 20 осіб), дітей з багатодітних родин (30 дітей) та табір для старшокласників (30 дітей). Працювали 2 табори при інтернатних закладах.

  З метою попередження дитячої бездоглядності організовано та проведено  31 комплексних рейдів  “Діти вулиці”, “Канікули” та інших, з них – 6 у вечірній та нічний час, у ході яких виявлено 18 дітей.  В ході проведення рейдів у вечірній час виявлено 6 фактів продажу алкогольних напоїв та тютюнових  виробів неповнолітнім.

  За 9 місяців 2019 року службою у справах дітей, молоді та спорту проведено 81 обстежень умов проживання дітей, які виховуються в сімейних формах виховання, та 118 – в функціонально – неспроможних сім’ях.

  За дев’ять місяців 2019 року громадянами України усиновлено 3 дитини, первинного обліку, з них одну дитину, яка посиротіла у цьому році. На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває одна подружня пара. Дві подружні пари виявили бажання усиновити дитину-сироту чи позбавлену батьківського піклування та звернулися до служби по даному питанню. На даний час збирають документи для можливості постановки їх на облік кандидатів в усиновлювачі. Ще одна сім’я опікуна готує документи на усиновлення своїх двох підопічних дітей.

  Станом на 01.11.2019 функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей – сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, 3 ДБСТ, в якому проживає 19 дітей. В сім’ях опікунів та піклувальників проживає 53 дитини. В місті запроваджено патронатне виховання і в сім’ї патронатного вихователя виховується 3 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Протягом року на території міста посиротіло 22 дитини, які влаштовані в сімейні форми виховання.

  Ведеться робота по розвитку спорту вищих досягнень. Визначена інфраструктура та напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, шахи.

  Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. В місті працює 8 спортивних клубів всіх форм власності, в яких займаються жителі міста.

  Велике значення у розвитку та здійсненні навчально – тренувального процесу належить Золотоніській дитячій  юнацькій спортивній школі – ДЮСШ. Діти тренеруються у секціях з футболу, баскетболу, греко-римської боротьби, кіокушин карате. Учні беруть активну участь в обласних змаганнях та спартакіадах.

  По суті, умови навчально-тренувального  процесу забезпечені, але не на тому рівні, який давав можливість для участі спортсменів в престижних змаганнях. Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною школою в області без власного приміщення.

  Проводиться робота по впорядкуванню стандартного футбольного поля на стадіоні ДЮСШ. По завершенню робіт на стадіоні зможуть проводитись змагання обласного рівня.

  У місті створені та активно діють громадські спортивні організації.

  Всі федерації є організаторами проведення різнопланових змагань, турнірів, першостей міста з відповідних видів спорту. Кращі вихованці з цих видів спорту беруть участь у обласних змаганнях.

  Постійно проходять Чемпіонати та першості міста з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу,  стрітболу, настільного тенісу, шахів, боротьби тощо. Вчителі фізичної культури загальноосвітніх закладів та тренери дитячо-юнацької спортивної школи організовують проведення спортивних змагань та спартакіад серед дітей та підлітків міста. В навчальних закладах міста проводиться учнівська спартакіада, яка включає в себе 9 видів спорту. Забезпечується участь переможців та призерів у обласних змаганнях.

  У 2019 році у галузі охорони здоров’я в період січня – вересня 2019 року КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” здійснював фінансово-господарську діяльність як комунальне підприємство. На підставі договору №0000-6М5М-М000  від 15.01.2019, зі змінами, укладеного підприємством із Національною службою здоров’я України, та згідно звітів про обсяги медичних послуг, пов’язаних  з первинною медичною допомогою відповідно  поданих декларацій про вибір лікаря пацієнтами, в період січня – вересня 2019 року надійшло на рахунок підприємства, як оплата за надані медичні послуги, 10 139,3 тис. грн та  1 391,1 тис.грн кошти міського бюджету. В місті діє 3 амбулаторії первинної ланки та районна лікарня. Отримані кошти направлення на утримання комунального підприємства та завершення поточних та капітальних ремонтів приміщень амбулаторій.

  У галузі освіти у 2019 році органами виконавчої влади та місцевого самоврядування збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа загальноосвітніх установ налічує 8 закладів: гімназія ім. С.Д. Скляренка, спеціалізована школа № 1, спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій, ЗОШ № 3, ЗОШ № 5, ЗОШ № 6, санаторна школа-інтернат, спеціальна школа-інтернат. У місті функціонує  7 дошкільних, 2 позашкільні заклади, комунальний заклад ”Інклюзивно-ресурсний центр” .

  Дошкільною освітою охоплено 1 023 дитини, що становить 100 % дітей віком від 3 до 6 років.

  Учнівський контингент 6 шкіл становить  2832 учні. У санаторній школі навчається 261 дитина, у спеціальній – 85. Наповнюваність у початковій ланці складатиме 25,5 (у минулому році була 26,5); загальна наповнюваність – 24,6 (відповідно у минулому році – 24).

  Оформлене індивідуальне навчання для 48 вихованців.

  Впроваджено інклюзивну форму навчання для 13 учнів.

  Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) охоплено
  1462 дитини, що становить 52 % від загальної кількості дітей.

  У галузі культури у 2019 році проведено 281 культурно-мистецьких заходів всеукраїнського та регіональних рівнів, місцевих конкурсів, фестивалів, державних свят.  Наймасовішими заходами були: Новорічні свята; День Святого Миколая; Міжнародний жіночий день 8 березня; Благодійний міський фестиваль гумору „Ліга сміху”; Звітний концерт ЗДМШ; Івана Купала; День Незалежності; Фестиваль „Чорнобривців”. Проводилися капітальні та поточні ремонти приміщення музичної школи.

   

  Динаміка основних показників економічного і соціального розвитку м. Золотоноша  за 2018 − 2019 роки

   

   

  Показник од. виміру 2018 р. 2019 р.

  (січень-вересень)

  Індекс реалізації промислової продукції (у % до попереднього року) % 109.8 111,9
  Індекс капітальних інвестицій (у % до попереднього року) % 210,0 87,1*
  Прийняття в експлуатацію загальної площі житла тис м2 1,692 1.709
  Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування млн дол.США 14,3 15,2
  Індекс споживчих цін (у % до грудня попереднього року) % 101.0 104.0
  Індекс обороту роздрібної торгівлі (у % до попереднього року) % 104,2 113,8*
  Експорт товарів млн дол.США 46,8 63,1
  Імпорт товарів млн дол.США 19,7 18,1
  Коефіцієнт покриття експортом імпорту % 2,38 3,49
  Середньомісячна заробітна плата грн 6741,0 8107.0
  Індекс реальної заробітної плати % 120,6 119,3
  Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітного періоду) % 1,9 1,9

  *січень-червень
  **січень-серпень

 • Інвестиційна діяльність

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • промоція інвестиційних можливостей міста;
  • розробка території та облаштування індустріального парку „Золотоноша“;
  • підвищення інституційної спроможності органів влади у сфері залучення інвестицій та інвестиційного супроводу.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • участь у міжнародних економічних форумах – 2020;
  • презентація економічного та інвестиційного потенціалу міста  на всеукраїнських і міжнародних виставках, ярмарках, форумах;
  • співпраця з керуючою компанією в рамках робіт по розробці території , підключення комунікацій, облаштуванню території індустріального парку,  пошуку  учасників індустріального парку „Золотоноша“;
  • актуалізація бази інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки типу greenfield та виробничі приміщення типу brownfield) та їх промоція;
  • надання інформаційних та промо-матеріалів, буклетів із висвітлення інвестиційної привабливості м. Золотоноша Черкаської області;
  • систематичне проведення зустрічей з діючими інвесторами;
  • організація та проведення навчань для бізнесу щодо підготовки інвестиційних проектів та пошуку інвестора;
  • залучення коштів ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку Золотоніщини (на умовах співфінансування) для покращення інвестиційної привабливості територій;
  • залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів для забезпечення співфінансування проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів ДФРР та інших не заборонених законодавством джерел.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • оновлення презентації інвестиційного та експортного потенціалу міста;
  • проведення зустрічей з діючими та потенційними інвесторами щодо питань розвитку їх бізнесу, впровадження інвестиційних проектів;
  • збільшення податків та зборів до місцевого бюджету.

  Відповідальні за виконання:

  • управління та відділи виконавчого комітету Золотоніської  міської ради.
 • Промислове виробництво

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • реконструкція, модернізація та технічне переоснащення промислових підприємств міста;
  • виробництво конкурентоспроможної промислової продукції;
  • підтримка місцевого виробника;
  • підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової та переробної промисловості шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • спільно з керуючою компанією організація заходів щодо створення Індустріального парку „Золотоноша”;
  • впровадження у виробництво нових сучасних енергозберігаючих технологій;
  • залучення підприємств переробної промисловості всіх форм власності до участі в семінарах з питань розроблення, впровадження та сертифікації систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, гігієною та безпекою праці, ін.);
  • диверсифікація зовнішніх ринків збуту промислової продукції;
  • запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження сучасних інноваційних, енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
  • створення належних умов для нарощування підприємствами міста обсягів виробництва продукції, підвищення її конкурентоспроможності і реалізації на ринках України та за її межами;
  • залучення підприємств харчової промисловості міста до участі у виставково-ярмаркових заходах усіх рівнів з метою популяризації продукції торгових брендів місцевих виробників;
  • залучення інвестицій у модернізацію виробництва харчової промисловості;
  • активізація інноваційної діяльності підприємств, оновлення асортименту продукції, що виробляється;
  • підвищення рівня кадрового потенціалу промислових підприємств.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • збільшення обсягів промислової продукції на 3.4 %;
  • модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій;
  • підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку;
  • реалізація інвестиційних проектів, направлених на збільшення обсягів виробництва продукції з високою доданою вартістю;
  • розширення асортименту продукції;
  • створення нових робочих місць.

  Відповідальні за виконання:

  • управління економіки  виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
 • Мале і середнє підприємництво

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • покращення бізнес-середовища;
  • розвиток підприємницької культури;
  • розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;
  • нормативне регулювання підприємницької діяльності;
  • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
  • ресурсне та інформаційне забезпечення;
  • координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва;
  • підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • впровадження навчальних програм для МСП;
  • створення та підтримка діяльності інформаційно-консультаційних пунктів для малого та середнього бізнесу та центрів підтримки підприємництва на базі Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП);
  • впровадження  комплексу заходів Програми “U-LEAD з Європою” : оновлення матеріально-технічної бази, запровадження послуг за новими стандартами, проведення навчання та підвищення кваліфікації всіх спеціалістів Золотоніського ЦНАП, запровадження електронного документообігу;
  • запровадження міжтериторіального співробітництва з громадами щодо надання якісних адміністративних послуг;
  • проведення семінарів-тренінгів для представників бізнесу з питань змін та нововведень в законодавстві;
  • проведення тренінгів, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки;
  • розробка Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м.Золотоноша на 2021-2022 роки;

  Очікувані результати у 2020 році:

  • продовжити меморандум про співробітництво територіальних громад з реалізації спільного проекту з Зорівською громадою;
  • збільшити частку реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) – на   11,5 %;
  • збільшити кількість зайнятих працівників на малих підприємствах – до 4175 тисячі осіб;
  • збільшити кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення – до 50 одиниць;
  • збільшити кількість малих  та середніх підприємств – до 130 одиниць;
  • збільшити кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб – підприємців (за мінусом ліквідованих) – до 1700 одиниць;
  • створення Центру підтримки підприємництва на базі ЦНАП;
  • затвердити Програму розвитку малого та середнього підприємництва у м.Золотоноша на 2021-2022 роки.

  Відповідальні за виконання:

  • управління економіки  виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
 • Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародного співробітництва

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • продовження співробітництва з іноземними партнерами за напрямками: освітні та культурні обміни, розвиток соціально-медичної сфери, співробітництво в комунальній сфері міста;
  • супровід іноземних делегацій (представники медицини, служби надзвичайних ситуацій, пожежних частин, комунальних підприємств та муніципалітету міст-партнерів) під час їхнього перебування на території міста Золотоноша;
  • організація перебування представників міста Золотоноша на території міст-партнерів та іноземних держав в рамках офіційних візитів.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • реалізація спільних заходів з німецькими партнерами в напрямку очищення стічних вод та поводження з твердими побутовими відходами;
  • організація перевезення гуманітарного вантажу (медичне обладнання, меблі, постільна білизна, одяг, гігієнічні засоби тощо) з міста Мелле;
  • участь представників міста в святкуванні визначених подій міст-партнерів.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • обмін досвідом в галузі захисту навколишнього середовища, поводження з твердими побутовими відходами та очищення стічних вод;
  • залучення досвіду й напрацювань фахівців міста Плауен, розроблення концепції поводження з твердими побутовими відходами для заводу потужністю 35 тис. т/рік та концепції модернізації роботи очисних споруд міста Золотоноша;
  • забезпечення установ соціально-медичної сфери міста обладнанням, меблями, необхідними засобами та матеріалами.

  Відповідальні за виконання:

  • управління економіки, управління житлово-комунального господарства, структурні підрозділи виконавчого комітету.
 • Культура та туристично-рекреаційна діяльність

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • збереження регіональних традицій, розвиток української культури;
  • збереження та розвиток мережі закладів культури, мистецтва, музейної справи, об’єктів культурної спадщини;
  • забезпечення доступу громадян до надбань національної та світової культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;
  • збереження функціонування творчих колективів міста.
  • покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон;
  • розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж;
  • туристична промоція області.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини шляхом складання паспортів за єдиною формою;
  • проведення заходів з відзначення: 206-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, заходи з вшанування Героїв Холодного Яру, 159-х роковин смерті та з дня перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі, 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні, державних свят;
  • проведення заходів патріотичного спрямування: Всеукраїнського Фестивалю „Чорнобривців”, юнацького фестивалю патріотичної пісні „Героям Слава!”, велопробігу „Єдність”;
  • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері культури;
  • забезпечення бібліотек міста мінімумом наукових, науково-популярних видань, кращих зразків класичної та сучасної української і світової літератури, придбання видань історико-краєзнавчого характеру, авторами яких є лауреати державних премій;
  • забезпечення комплексного підходу до вирішення проблемних питань діяльності творчих спілок , збереження розвитку творчого потенціалу митців міста, примноження національної культурної спадщини.
  • розбудова та облаштування туристичної інфраструктури на туристичних об’єктах області;
  • проведення робіт щодо облаштування Краєзнавчого музею ім. М.Ф. Пономаренка;
  • організація та проведення заходів у рамках Дня Європи;
  • організація та проведення Дня міста;
  • проведення презентацій туристичного потенціалу м. Золотоноша; участь делегацій міста в спеціалізованих виставках та презентаціях;
  • підтримка та сприяння в проведенні фестивалів у місті;
  • виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал міста;
  • здійснення промоції: туристичних маршрутів; туристичних та історико-культурних об’єктів міста.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • збереження історико-культурних цінностей;
  • задоволення в повному обсязі культурних потреб населення міста;
  • створення єдиної бази облікової документації на об’єкти культурної спадщини;
  • задоволення в повному обсязі культурних потреб населення міста;
  • забезпечення стабільної міжконфесійної ситуації в місті.
  • завершення реконструкція площі Небесної сотні в центрі міста;
  • проведення Всеукраїнського фестивалю чорнобривців та фестивалю юнацько-патріотичної пісні „Героям Слава”;
  • організація та проведення заходів у рамках Дня Європи;
  • організація та проведення Велопробігу „Єдність”;
  • облаштування Краєзнавчого музею ім. М.Ф. Пономаренка;
  • організація та проведення Дня міста;
  • випуск календаря туристичних об’єктів міста;
  • участь у регіональному Туристичного Форумі.

  Відповідальні за виконання:

  • відділ культури, відділ освіти, сектор у справі молоді та спорту, відділ культури та відділ внутрішньої політики. управління економіки, громадські організації.
 • Транспортна інфраструктура

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у місті Золотоноша, розбудова і модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху, підвищення комфортності та економічності перевезень.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • облаштування, будівництво та реконструкція зупинок громадського транспорту;
  • виконання Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності у м.Золотоноша на 2018 – 2020 роки”;
  • проведення ремонтних робіт на міських автомобільних дорогах;
  • виконання комплексу заходів з встановлення та заміни дорожніх знаків, улаштування дорожньої розмітки, ремонт дорожнього огородження;

  Очікувані результати у 2020 році:

  • забезпечення безпеки обслуговування пасажирів громадського транспорту;
  • створення належних умов щодо безпеки дорожнього руху;
  • забезпечення доступності осіб з обмеженими можливостями до транспорту та транспортної інфраструктури міста;
  • поліпшення та збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у місті Золотоноша, своєчасне виконання робіт з ремонту і експлуатаційного утримання;
  • проведення поточного дрібного ремонту – 26,0 км вулиць і доріг міста.

  Відповідальні за виконання:

  • управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
 • Будівництво

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • будівництво та реконструкція найбільш соціально-значимих об’єктів міста;
  • розвиток інфраструктури населеного пункту;
  • забезпечення доступним житлом жителів міста;
  • оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • активізація інформаційного та організаційного забезпечення залучення інвестицій у будівельну галузь, налагодження тісної взаємодії органів виконавчої влади з інвесторами, розміщення інвестиційних проектів на веб-сайті міста;
  • введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування;
  • реалізація житлових програм, що діють на території міста: державної програми забезпечення молоді житлом; програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом; обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  “Власний дім”;
  • забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві, врахування громадської думки під час вирішення питань планування та забудови територій;
  • розроблення та оновлення регіональних схем планування території міста, генерального плану міста, як основи вдосконалення адміністративно-територіального устрою країни, встановлення меж населеного пункту – розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації в порядку, передбаченому законодавством.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • зростання обсягів виконаних будівельних робіт на 5,0%;
  • зростання обсягів прийнятого в експлуатацію житла на 5,0%.

  Відповідальні за виконання:

  • управління  архітектури, регулювання забудови та земельних відносин, служба  у справах дітей, молоді та спорту, управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
 • Енергозбереження

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, підприємствами житлово-комунального господарства;
  • обґрунтоване скорочення споживання традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу імпортованого природного газу;
  • стимулювання до енергозбереження;
  • впровадження альтернативних джерел енергії;
  • інформаційно-роз’яснювальна кампанія;
  • встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях бюджетних установ.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • компенсація частини відсоткової ставки населення за кредитами на енергозберігаючі заходи через уповноважені банки: ПАТ АБ “Укргазбанк”, та ПАТ “Державний ощадбанк України”на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), впровадження енергоефективних заходів і часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах населенню та ОСББ;
  • розгляд укладення довгострокових договорів з ЕСКО для енергомодернізації бюджетних будівель;
  • впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання;
  • зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів за рахунок модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, зокрема проведення санації будівель бюджетних установ.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • ефективне використання традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, імпортованого природного газу;
  • скорочення загального споживання енергії та води бюджетними установами міста та відповідних витрат міського бюджету на утримання, експлуатацію та ремонт обладнання та будівель;
  • покращення системи теплопостачання закладів бюджетних установ;
  • покращення електротехнічного оснащення;
  • покращення освітленості закладів, доведення рівня освітленості до стандартів України;
  • покращення умов перебування в будівлях бюджетних установах;
  • підвищення рівня екологічної чистоти через запровадження альтернативних відновлюваних джерел енергії;
  • покращення естетичної привабливості закладів бюджетних установ;
  • стимулювання населення до енергозбереження та енергоефективності;
  • збільшення створення ОСББ на території міста;
  • підвищення обізнаності населення в напрямку енергозбереження та енергоефективності.

  Відповідальні за виконання:

  • структурні підрозділи Золотоніського МВК.
 • Житлово-комунальне господарство

  Пріоритетні цілі розвитку на 2020 рік:

  • забезпечення населення та господарського комплексу міста якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства;
  • ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • забезпечення ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства міста, підприємств і організацій різних форм власності;
  • залучення інвестицій в галузь житлово-комунального господарства;
  • проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;
  • впровадження більш ефективних форм управління житлом та комунальною інфраструктурою;
  • забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них;
  • удосконалення обліку наданих комунальних послуг;
  • приведення витрат та втрат під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність до вимог європейських стандартів;
  • завершення будівництва РЧВ;
  • підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків;
  • реалізація проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання, модернізація комунальної теплоенергетики, шляхом скорочення споживання природного газу;
  • реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального обслуговування;
  • реконструкція полігону твердих побутових відходів;
  • відновлення вуличного освітлення у місті.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • ремонт або введення в дію потужностей комунального господарства за рахунок міського бюджету: 0,2 км тепломережі, 0,4 км каналізації, 1,3 км водопроводу;
  • забезпечення 100% освітленості вулиць міста.

  Відповідальні за виконання:

  • управління житлово-комунального господарства, відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради, КП „Міський водоканал”, ТОВ „380 V”.
 • Зайнятість населення

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • забезпечення ефективної політики зайнятості;
  • підвищення адаптивності населення до нових умов  ринку праці;
  • детінізація відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • реалізація програм зайнятості населення;
  • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту  і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
  • приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність із потребою роботодавців;
  • сприяння професійній підготовці кадрів безпосередньо на виробництві;
  • надання особам з числа безробітних консультацій щодо організації та провадження підприємницької діяльності;
  • розширення спектру проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів місцевого бюджету в межах виконання , роботодавців та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • забезпечення захисту прав працівників щодо гідної оплати праці та належного оформлення трудових відносин.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • працевлаштування 100 осіб, в т.ч. 50 безробітних громадян;
  • надання профорієнтаційних послуг для цільових груп населення (школярі, молодь, жінки, інваліди, безробітні з тривалим періодом незайнятості) і окремих громадян, спрямовуючи зусилля на формування активної позиції в питаннях зайнятості, осмислений вибір напрямів професійної діяльності, підвищення престижу робітничих професій;
  • залучення осіб з числа зареєстрованих безробітних до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

  Відповідальні за виконання:

  • Золотоніська міськрайонна філія Черкаського обласного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
 • Бюджетна політика

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • реформа міжбюджетних відносин на регіональному рівні;
  • забезпечення стабільного наповнення міського бюджету;
  • збалансування місцевого бюджету з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню;
  • соціальна підтримка малозахищених верств населення, забезпечення соціально-орієнтованого розподілу фінансових ресурсів бюджету.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • підвищення рівня взаємодії органу місцевого самоврядування з органами фіскальної служби області щодо скорочення сфери тіньової економіки, протидії мінімізації сплати податків, посилення контролю за повнотою сплати податків, зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів;
  • забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;
  • фінансова підтримка коштами міського бюджету міських заходів, що проводяться громадськими організаціями, зокрема по професійній орієнтації дітей-інвалідів, оздоровленню дітей; надання цими організаціями соціальних послуг і матеріальної допомоги окремим верствам населення, проведення тематичних заходів до відповідних пам’ятних дат та інше;
  • надання з міського бюджету матеріальної допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, особам, котрі мають особливі заслуги перед Україною, приймали участь в антитерористичній операції в східних регіонах України, тощо;
  • проведення заходів по відзначенню загальнодержавних свят, пам’ятних дат та інших заходів, святкування яких не суперечить нормам чинного законодавства, із забезпеченням належних матеріальних та фінансових умов для цього (в т.ч. і шляхом залучення коштів міського бюджету);
  • надання з міського бюджету іншим бюджетам міжбюджетних трансфертів на соціальний захист населення, виконання обласних програм в галузі освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, інших програм, поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установ,  соціально-економічний розвиток регіонів та інші цілі;
  • розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, здійснення будівництва, реконструкції, ремонту установ і закладів соціально-культурної сфери, що належать до комунальної власності; фінансова підтримка суб’єктів господарювання, засновниками чи співзасновниками яких є міська рада; будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та придбання житла (у т.ч. і шляхом залучення коштів міського бюджету);
  • надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
  • фінансова підтримка коштами міського бюджету міських програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста, тощо;
  • залучення коштів місцевих бюджетів для забезпечення реалізації проектів та програм міського значення;
  • підвищення рівня надання адміністративних послуг, виконання службових обов’язків працівниками Золотоніської міської ради та її структурних підрозділів шляхом фінансового забезпечення своєчасної виплати їм заробітної плати згідно законодавства, поліпшення матеріально-технічного забезпечення, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, послуги транспортного обслуговування, утримання орендованих приміщень та прибудинкової території, проведення інших поточних та капітальних видатків через надання субвенцій з обласного бюджету міському бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • збільшення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до міського  бюджету  на 9,3 % ;
  • збільшення видатків місцевих бюджетів (у співставних обсягах) на 9,1%.

  Відповідальні за виконання:

  • Золотоніське міське фінансове управління, Золотоніська міська рада, виконавчий комітет Золотоніської міської ради, структурні підрозділи Золотоніської міської ради, головні розпорядники коштів, Головне управління ДПС у Черкаській області.
 • Освіта

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • забезпечення рівного доступу населення міста до отримання якісної освіти в умовах реформи НУШ;
  • удосконалення мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази;
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів;
  • забезпечення закладів з інклюзивним навчанням корекційним обладнанням та меблями для ресурсних кімнат;
  • підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти на умовах співфінансування (батьківська плата і місцевий бюджет);
  • здійснення виплат згідно міської програми «Обдарована дитина»;
  • створення умов для діяльності закладів позашкільної освіти, зокрема, збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, гуртків, творчих об’єднань;
  • організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, категорійних дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
  • виплати дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по досягненню 18 років;
  • забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, одягом;
  • забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки;
  • організація та проведення тренінгів/інформаційних занять для учнівської молоді, щодо формування відповідального способу життя, свідомого ставлення до збереження здоров’я та формування толерантного ставлення до людей з різними видами захворювань, профілактики безпечної сексуальної поведінки, профілактика захворювань на ВІЛ та туберкульоз;
  • впровадження навчальних програм для молоді щодо гендерного виховання та попередження насильства з метою сприяння становлення активної позиції особистості в реалізації ідеалів та цінностей гендерної демократії в Україні та усуненню дискримінації, захисту прав жінок;
  • проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на запобігання та розв’язання проблеми насильства та булінгу у дитячому середовищі;
  • національно-патріотичне виховання учнівської молоді;
  • створення безпечного середовища в школах шляхом виконання заходів щодо належного технічного стану протипожежної безпеки та цивільного захисту;
  • організація медичних оглядів учасників освітнього процесу;
  • оновлення закладів освіти сучасними технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерною технікою;
  • впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах;
  • капітальні ремонти покрівель, приміщень, харчоблоків, спортивних майданчиків, туалетних кімнат, заміна віконних та дверних блоків у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
  • реалізація заходів з добудови критого басейну в гімназії ім.. С.Д.Скляренка;
  • реалізація заходів обласної програми „Інноваційні школи Черкащини“ в частині створення та оснащення інноваційних шкіл за рахунок місцевих бюджетів;
  • підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності вчителів в умовах інтегрованого або інклюзивного навчання, зокрема проведення практично-методичних семінарів для педагогічних працівників, курсів підвищення кваліфікації.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • формування всебічно розвинених громадян суспільства;
  • охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 (7) років;
  • стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
  • осучаснення предметних кабінетів;
  • стовідсоткове оновлення комп’ютерної техніки навчальних закладів і підключення їх до мережі швидкісного Інтернету;
  • поетапне виконання заходів, які будуть забезпечувати належне виконання вимог Управління Держпраці, Управління Держпродспоживслужби, Управління ДСНС України;
  • виконання заходів програми соціально-економічного розвитку
   м. Золотоноша у 2020 році.

  Відповідальні за виконання:

  • відділ освіти Золотоніського МВК.
 • Охорона здоров’я

  Пріоритетні цілі розвитку на 2020 рік:

  • зниження рівня захворюваності і смертності населення;
  • розвиток паліативної допомоги;
  • забезпечення закладів охорони здоров’я кваліфікованими кадрами.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • підвищення якості надання медичних послуг населенню;
  • забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
  • придбання біохімічного автоматичного аналізатора для покращення матеріально-технічної бази;
  • при формуванні та перегляді місцевих бюджетів передбачення коштів для забезпечення медичних працівників житлом, у першу чергу молодих спеціалістів;
  • підвищення якості надання медичної допомоги пацієнтам з  цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, тих, які перенесли інсульт, інфаркт.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • добитися високого показника взяття на диспансерний нагляд вагітних в терміні до 12 тижнів;
  • досягнення рівня первинної діагностики злоякісних новоутворень на ранніх стадіях в межах 52 – 54%;
  • утримання показника дорокової летальності від онкологічних захворювань на  рівні не вище 25%;
  • забезпечення загальноукраїнської тенденції до зниження показника захворюваності на туберкульоз.

  Відповідальні за виконання:

  • комунальне підприємство “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради.
 • Сімейна та молодіжна політика

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  – забезпечення безкоштовним оздоровленням прийомних дітей та дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та молоді з функціональними обмеженнями;

  – соціально-правовий захист осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  – розвиток молодіжної політики, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ;

  – розвиток молодіжних громадських організацій, співпраця з ними в напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань молоді;

  – розвиток національного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді;

  – надання якісних оздоровчих послуг в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

  – пропаганда сімейних цінностей і посилення підтримки сімей, насамперед з дітьми, виховання відповідального ставлення до батьківства і запобігання соціальному сирітству;

  –  підвищення рівня поінформованості населення з проблем сімейного насилля та надання послуг потерпілим, забезпечення медичного і правового захисту;

  – соціальна підтримка сімей та дітей, профілактика соціального сирітства дітей;

  – залучення молоді до написання грантів;

  – підтримка та реалізація соціальних проектів молодіжних лідерів.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016 – 2020 роки;
  • проведення фестивалів, конкурсів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя;
  • проведення військово-патріотичних змін для дітей і молоді на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • оздоровлення дітей у позаміських дитячих оздоровчих таборах тривалістю зміни не менше 21 дня;
  • підвищення якості роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства;
  • розвиток послуги патронату над дитиною в області (поширення інформації про послугу серед цільових груп населення, проведення навчання для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників, навчання міждисциплінарних команд);
  • продовження роботи, спрямованої на збільшення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з метою максимального охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям щодо реалізації програм та проектів стосовно дітей, жінок, молоді та сім’ї;
  • сприяння організації та проведення Всеукраїнських та регіональних інформаційно-просвітницьких, видовищно-освітніх акцій з метою пропаганди здорового способу життя молоді;
  • проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо попередження насильства в сім’ї; здійснення заходів спрямованих на пропагування сімейних цінностей;
  • підтримка діяльності громадських та інших організацій, діяльність яких спрямована на поліпшення становища сімей;
  • виконання загальнодержавних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
  • вжиття заходів, спрямованих на формування гендерної культури населення;
  • співпраця з міжнародними агенціями, які підтримують ініціативи у напрямку гендерних перетворень;
  • проведення інформаційних кампаній та просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми;
  • співпраця з неурядовими організаціями, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення молодіжних заходів в місті;
  • збільшення кількості дітей та молоді, які охоплені національно-патріотичним вихованням;
  • збільшення кількості патронатних сімей;
  • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Відповідальні за виконання:

  • служба  у справах дітей, молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
 • Фізична культура та спорт

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • популяризація здорового та активного способу життя серед жителів області;
  • розвиток та підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів, олімпійських та неолімпійських видів спорту;
  • збереження мережі закладів фізичної культури і спорту та підвищення ефективності їх діяльності;
  • підвищення ефективності фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя населення області;
  • забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;
  • забезпечення підготовки та проведення заходів з фізичної культури і спорту серед учасників бойових дій та їх участі у спортивних заходах міського, обласного та всеукраїнського рівня;
  • забезпечення умов розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, збереження та розвиток матеріально-технічної бази;
  • сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності населення області.

   Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016 – 2020 роки;
  • виконання Програми розвитку футболу в місті на 2017 – 2020 роки;
  • створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;
  • проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
  • залучення підростаючого покоління до регулярних занять фізичною культурою;
  • продовження реконструкції, модернізації та будівництва спортивних споруд та майданчиків;
  • будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту;
  • забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

  Очікувані результати у 2020 році:

  • зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану жителів області, особливо підростаючого покоління;
  • залучення більшої кількості дітей до занять спортом;
  • підвищення результативності виступу спортсменів на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів;
  • покращення матеріально-технічної бази колективів фізичної культури, дитячо-юнацьких шкіл, спортивних клубів;
  • створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля області.

  Відповідальні за виконання:

  • служба  у справах дітей, молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради, відділ освіти.
 • Соціальний захист населення

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • збільшення рівня соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення та створення умов для заохочення до роботи працездатного населення;
  • вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану;
  • поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин;
  • підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного забезпечення.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • удосконалення функцій контролю за правомірністю надання соціальної допомоги;
  • впровадження дієвого механізму надання субсидій та пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі;
  • реалізація заходів міської комплексної програми „Турбота“ на 2014 – 2020 роки;
  • забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • реалізація заходів комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018 – 2022 роки;
  • забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО;
  • систематичне проведення оцінки якості обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України;
  • переведення паперових пенсійних справ в електронну форму;
  • впровадження електронних сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України та розширення кола користувачів ними.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • забезпечення ефективності дії системи соціального захисту населення;
  • збереження здоров’я осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний, матеріальний захист тощо;
  • забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину;
  • прийом та обробка документів в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису;
  • удосконалення технології індивідуально-масового електронного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення через засоби мобільного зв’язку, електронну пошту тощо;
  • розширення кола отримувачів електронного пенсійного посвідчення.

  Відповідальні за виконання:

  • управління праці та соціального захисту населення, міський центр соціальної допомоги Золотоніського МВК, відділ з питань призначення та перерахунку пенсій №7 управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Черкаській області.
 • Цивільний захист населення

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • забезпечення підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;
  • забезпечення підтримання в експлуатаційному стані внутрішньо міської системи оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобіганню виникненню пожеж на торфовищах протягом протипожежного періоду та нещасних випадків з людьми на водних об’єктах;
  • проведення командно-штабних навчань з питань цивільної оборони;
  • здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо впровадження на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (протягом року);
  • створення матеріального резерву для попередження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в відповідних обсягах затвердженої номенклатури;
  • забезпечення виконання планових завдань щодо набору громадян на військову службу за контрактом, на військову строкову службу;
  • надання шефської допомоги військовим частинам, які дислоковані на території міста.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • створення системи допомоги населенню,
  • оснащення сучасною пожежно-рятувальною технікою та обладнанням підрозділів цивільного захисту;
  • збереження здоров’я та життя населенню міста;
  • покращення стану техногенної та пожежної безпеки на території міста;
  • зменшення ризику виникнення аварій та надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

  Відповідальні за виконання:

  • відділ з питань надзвичайних ситуацій Золотоніського міськвиконкому.
 • Охорона навколишнього природного середовища

  Пріоритетні цілі на 2020 рік:

  • розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
  • вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами в місті;
  • зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану р. Золотоношка, атмосферного повітря;
  • підвищення рівня екологічної культури населення;
  • підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • створення нових, розширення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;
  • встановлення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;
  • придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів;
  • запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів з метою використання відходів у якості вторинної сировини (придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів);
  • реконструкція (розширення, будівництво) полігонів твердих побутових відходів;
  • реконструкція існуючих очисних споруд для очищення стічних вод та каналізаційних систем;
  • проведення заходів по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану поверхневих водних об’єктів;
  • впровадження заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря основними підприємствами-забруднювачами;
  • залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля, шляхом проведення консультацій, семінарів, круглих столів, громадських слухань, тощо;
  • забезпечення доступу громадських організацій та окремих громадян до екологічної інформації, залучення громадськості до процесу екологічної освіти, екологічної просвіти та виховання.

   Очікувані результати у 2020 році:

  • формування екомережі, збереження біо- та ландшафтного різноманіття, забезпечення цілісності територій та об’єктів природно-заповідного фонду та запобігання незаконному їх заволодінню;
  • зменшення обсягів захоронення побутових відходів та навантаження на полігони твердих побутових відходів, зростання в області частки заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини;
  • зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин до водних об’єктів області та поліпшення екологічного стану водних об’єктів;
  • відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів;
  • зменшення забруднення атмосферного повітря;
  • участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля, різноманітних природоохоронних акціях.

  Відповідальні за виконання:

  управління житлово-комунального господарства, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин Золотоніського МВК.

 • Планування та розвиток територіальних громад

  Пріоритетні цілі розвитку у 2020 році:

  • створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства;
  • сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;
  • стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку міста.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • сприяння проведенню навчання для представників інститутів громадянського суспільства щодо підготовки конкурсних пропозицій (програм (проектів, заходів) для участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з державного або місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка“ з метою активізації залучення представників інститутів громадянського суспільства до участі у відповідних конкурсах та підвищення якості зазначених програм (проектів, заходів);
  • проведення публічних консультацій із громадськістю, залучення громадськості до вирішення завдань регіонального розвитку, місцевих проблем та підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення;
  • сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, організацій та установ;
  • сприяння проведенню, зокрема через інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва, навчальних курсів, тренінгів та інформаційної кампанії з питань розвитку соціального підприємництва із залученням інститутів громадянського суспільства;
  • сприяння збереженню і розвитку самобутності етнічних спільнот міста Золотоноша, формуванню міжнаціональної толерантності та єдності суспільства;
  • сприяння проведенню благодійними організаціями (у разі їх звернення) інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв;
  • висвітлення в засобах масової інформації матеріалів із питань розвитку громадянського суспільства.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства;
  • підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів у сфері фінансування неурядових організацій громадянського суспільства;
  • забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина;
  • підвищення громадянської компетентності, забезпечення відкритості з боку органів влади, вчасне інформування про підготовку проектів рішень.

  Відповідальні за виконання:

  • відділ внутрішньої політики Золотоніського МВК.
 • Розвиток громадянського суспільства

  Пріоритетні цілі розвитку у 2020 році:

  • створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства;
  • сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;
  • стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку міста.

  Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

  • сприяння проведенню навчання для представників інститутів громадянського суспільства щодо підготовки конкурсних пропозицій (програм (проектів, заходів) для участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з державного або місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка“ з метою активізації залучення представників інститутів громадянського суспільства до участі у відповідних конкурсах та підвищення якості зазначених програм (проектів, заходів);
  • проведення публічних консультацій із громадськістю, залучення громадськості до вирішення завдань регіонального розвитку, місцевих проблем та підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення;
  • сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, організацій та установ;
  • сприяння проведенню, зокрема через інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва, навчальних курсів, тренінгів та інформаційної кампанії з питань розвитку соціального підприємництва із залученням інститутів громадянського суспільства;
  • сприяння збереженню і розвитку самобутності етнічних спільнот міста Золотоноша, формуванню міжнаціональної толерантності та єдності суспільства;
  • сприяння проведенню благодійними організаціями (у разі їх звернення) інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв;
  • висвітлення в засобах масової інформації матеріалів із питань розвитку громадянського суспільства.

  Очікувані результати у 2020 році:

  • налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства;
  • підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів у сфері фінансування неурядових організацій громадянського суспільства;
  • забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина;
  • підвищення громадянської компетентності, забезпечення відкритості з боку органів влади, вчасне інформування про підготовку проектів рішень.

  Відповідальні за виконання:

  • відділ внутрішньої політики Золотоніського МВК.
 • ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2020 РІК

  Показники 2018 р.

  (звіт)

  2019 р.

  (очік.)

  2020 р.

  (прогноз)

  Індекс реалізації промислової продукції, % 109,8 105,1 103,4
  Обсяг прийнятого в експлуатацію житла, тис.кв.м 1,692 1,927 1,947
  у % до попереднього року х 113,9 101,0
  Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету (без трансфертів), млн грн 121,5 142,7 156,0
  у % до попереднього року х 117,4 109,3
  Обсяг капітальних інвестицій у  млн.грн 203,4 420,7 441,7
  Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком, млн дол.США 14,3 20,3 24,0
  у % до попереднього року х 141,9 118,2
  Обсяг експорту товарів, млн дол.США 46,597 84,195 85,879
  у % до попереднього року х 180,7 102,0
  Обсяг імпорту товарів, млн дол.США 19,480 24,145 24,628
  у % до попереднього року х 123,9 102,0
  Кількість малих підприємств, одиниць 120 122 130
  у % до попереднього року х 101,7 106,5
  Кількість фізичних осіб-підприємців, осіб 1583 1622 1700
  Фонд оплати праці робітників і службовців, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), млн грн 493,441 569,513 654,940
  Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн. 6741,0 8300.0 9545.0
  у % до попереднього року 120,6 123.1 115.0
  Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітного періоду), % 1,9 1,9 1,9
 • ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ЩО БУДУТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м.ЗОЛОТОНОША НА 2020 РІК

  № п/п Назва програми (ким та коли затверджена) Термін дії програми Відповідальні за забезпечення  реалізації програми
  1 2 3 4
  РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
  1 Стратегія розвитку м. Золотоноша на період до 2020 року. Рішення Золотоніської міської ради від 01.12.2015 № 3-5/VII до 2020 року Структурні підрозділи Золотоніського МВК
  2 Програма соціально-економічного розвитку міста Золотоноша на 2020 рік 2020 Структурні підрозділи Золотоніського МВК
  3 Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів міста Золотоноша на 2017-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2016 №17-6/VII, внесено зміни рішенням від 25.05.2017 №23-6/VII 2017-2020 Структурні підрозділи Золотоніського МВК
  4 Програма міжнародного співробітництва м. Золотоноша на 2019-2022 р. рішення міської ради від 19.12.2018р. № 41 – 52 /VII 2019-2022 Структурні підрозділи Золотоніського МВК
  МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО
  5 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Золотоноша на 2019-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради  від  19.12.2018р. № 41- 55 /VII 2019-2020 Управління економіки Золотоніського МВК, спілки підприємців, громадські об’єднання
  КУЛЬТУРА та ТУРИСТИЧНО – РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА
  6 Програма розвитку туризму в м. Золотоноша на 2013-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 27.02.2013 № 25-12/ VI 2013-2020 Відділ культури та туризму Золотоніського МВК,

  Управління економіки Золотоніського МВК,

  ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
  7 Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 04.12.2017  № 30-17/VII 2018-2020 Управління ЖКГ Золотоніського МВК
  8 Програма “Питна вода Золотоноші на 2006-2020 роки”. Рішення  Золотоніського МВК від 19.01.2011 № 11. 2006-2020. Управління ЖКГ Золотоніського МВК,

  КП “Міський водоканал”

  9 Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Золотоноша на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 11.10.2016 №14-18/VII. 2016-2020 Управління ЖКГ Золотоніського МВК, КП “Міський водоканал”
  10 “Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності у м.Золотоноша на 2018 – 2020 роки”. Рішення міської ради від 20.12.2017р. № 30 – 60 /VII 2018-2020 Управління та відділи Золотоніського МВК
  11 Про затвердження Програми технічного переоснащення КП „Міський водоканал” на 2019-2024 роки. Рішення міської ради від 24.01.2019р. № 41 – 140 /VII 2019-2024 Управління ЖКГ Золотоніського МВК, КП “Міський водоканал”
  ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ.
  14 Програма запобігання виникнення захворювання домашніх свиней африканською чумою та утворення резервного фонду матеріально-технічних засобів на випадок виникнення вигнища захворювання в місті Золотоноша на 2017-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 12.09.2017 №27-8/VII 2017-2020 Золотоніське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Черкаськіській області,

  Золотоніський МВК

  ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК
  ОСВІТА
  15 Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів  м. Золотоноша                                                                                  на період 2016-2022 роки. Рішення міської ради від 06.10.15 №56-4/ VІ  

  2016-2022

  Відділ освіти Золотоніського МВК
  16 Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 01.12.2015 №3-9/VII Про затвердження міської програми оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді на 2016-2020 роки. 2016-2020 Відділ освіти Золотоніського МВК
  17 Комплексної програми розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноші на період 2016-2022 роки”. Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2016 №17-16/VII 2016-2022 Відділ освіти Золотоніського МВК
  18 Міської програма „Обдаровані діти” на 2018-2022 роки Ррішення сесії Золотоніської міської ради від 03.04.2018 №33-8/VII. 2018-2022 Відділ освіти Золотоніського МВК
  19 Програма правової освіти населення міста Золотоноші на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 29.02.2016 №5-7/VII 2016-2020 Відділ освіти Золотоніського МВК
  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
  20 Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки” Рішення сесії Золотоніської міської ради від 31.05.2016 №  9-9/VII 2016-2020 . Золотоніський МВК,  КП „ЗМЦПМ (см)”
  21 Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради № 12.09.2017 № 27-7/VII 2017-2020 КП „ЗМЦПМ (см)”
  22 Про затвердження Програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2018-2020 рок. міської ради від 12.09.2017 № 35-6/VII 2018-2020

   

  КП „ЗМЦПМ (см)”
  23 Про затвердження міської Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки. Рішення міської ради від 12.09.2017 від 36-4/VII 2018-2020 КП „ЗМЦПМ (см)”
  24 Програма „Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2020 рік. 2020 КП „ЗМЦПМ (см)”
  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
  25  Програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017 – 2020 роки” Рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-15/VII зі змінами. 2017-2020 Управління праці та соціального захисту населення Золотоніського МВК
  26 Програма зайнятості населення міста Золотоноша на 2018-2020 .Рішення міської ради від 30.01.2018р. № 31- 12 /VII

   

  2018-2020 Управління праці та соціального захисту населення
  27 Міська програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках. Рішення міської ради від 01.12.2015 № 3-8/VІІ.  2020 Управління праці та соціального захисту населення Золотоніського МВК

  Служба у справах дітей Золотоніського МВК, інші структурні підрозділи Золотоніського МВК

  28 Програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни 2016-2020 роки. Рішення міської ради від 01.12.2015 № 3-44/VІІ. 2020 Управління праці та соціального захисту населення Золотоніського МВК
  29 Програма „Про надання транспортної послуги з перевезення людей („соціальне таксі”)” на 2016-2020 роки.  Рішення міської ради  від 11.10.2016 № 14-13/VІ 2016-2020 Управління праці та соціального захисту населення
  30 Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки.  Рішення міської ради від 04.12.2018р. № 41-9 /VII 2019-2021 Управління праці та соціального захисту населення
  СІМЕЙНА ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
  31 Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 01.12.2015 № 3-9/VІІ. до 2020 року Служба у справах дітей Золотоніського МВК
  32 Міська програма молодіжного житлового кредитування на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.09.2017 № 27-5/VIІ. 2018-2022 Служба у справах дітей Золотоніського МВК
  33 Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з іх числа на 2016-2018 роки  затверджена рішенням міської ради від 20.10.2015 № 56-25/VІІ. Дію продовжено  до 2022 2016-2022 Служба у справах дітей Золотоніського МВК
  ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
  34 Рішення про дозвіл на розробку плану зонування міста Золотоноші, села Згар, селищ Гришківка та Ярки від 28.03.2013 №26-19/VI 2020
  35 Програма забезпечення правопорядку в місті Золотоноша на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 29.02.2016 №5-6/VII 2016-2020 Золотоніський МВК,

  Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській області

  36 Програма підтримки Золотоніського районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 30.08.2016 №13-4/VII 2016-2020 Золотоніський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області,

  Золотоніський МВК

  37 Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети „Златок рай” на 2018 – 2022 роки. Рішення міської ради від 03.04.2018р. № 33 – 7 /VІІ 2018-2020 Управління та відділи Золотоніського МВК
  38 Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2020 рік 2020 Відділ  бухгалтерського обліку та звітності Золотоніського МВК
  39 Програми надання безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2019-2020 роки. Рішення міської ради від 26.02.2019р. № 42-11/VII 2019-2020 Відділ  бухгалтерського обліку та звітності Золотоніського МВК
  40 Програма організації та фінансування у 2016-2020 роках громадських робіт ” Рішення міської ради від 01.12.2015 № 3-43/VІ 2016-2020 Відділ  бухгалтерського обліку та звітності Золотоніського МВК
  ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ.
  41 Програма розвитку футболу в місті на 2017-2020 роки рішення міської ради від 03.10.2017р. № 28 – 3 /VII 2017-2020 Відділ освіти Золотоніського МВК
  42 Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2016 №17-17/VII 2016-2020 Служба у справах дітей Золотоніського МВК
  ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ.
  43 Міська цільова програма «Призовна дільниця». 2020 Золотоніський МВК, Золотоніський РВК
  44 Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від 24.12.2015 №3-37/VII 2016-2020 Золотоніська пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС,

  Золотоніський МВК

  45 Програма заходів забезпечення формування та функціонування загону оборони та мобілізаційної підготовки у місті Золотоноша”. Рішення міської ради від 25.07.2014 № 40-3/VІ 2020 Відділ з питань надзвичайних ситуацій Золотоніського МВК
  46 Програма запобігання і реагування на надзвичайні події та ситуації техногенного і природного характеру та захисту населення і територій в місті на 2017-2021 роки. Рішення міської ради  від 11.10.2016 № 26-8/VII 2017-2021 Відділ з питань надзвичайних ситуацій Золотоніського МВК
  47 Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2020 році 2020 Відділ з питань надзвичайних ситуацій Золотоніського МВК
 • ЗОЛОТОНОША ВЛАСНИМИ РУКАМИ

  Соціально-економічний аналіз розвитку міста показує, що, незважаючи на існуючий економічний потенціал міста, який за рядом показників соціальної та економічної сфери, що суттєво впливають на якість життя громадян має позитивний характер, ситуація в місті повною мірою не задовольняє золотонісців. Відтак, оскільки головним об’єктом спрямування стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і якість її життя (наближення її до європейського рівня), була ухвалена Стратегія розвитку міста до 2020 року, яка щороку буде реалізована за стратегічними цілями в наступних секторах: (див. оригінал документа, оприлюднений нижче)

 • Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік в рамках підтримки та розвитку місцевого самоврядування

  З метою патріотичного виховання молоді та громадян міста, захисту їх прав та обов’язків, формування національної свідомості населення міста, посилення співпраці держави та громадськості створити належні матеріальні і фінансові умови (в т.ч. із залученням коштів обласного бюджету) для виконання в повному обсязі делегованих повноважень органам місцевого самоврядування, доведення до стандартних рівнів кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат, матеріальної допомоги головам квартальних комітетів, для підтримки членства в Асоціацію міст та інших заходів за умови достатнього фінансування доходної частини місцевого бюджету.

   

  п/п

  Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за реалізацією заходів Джерело фінансування Результат впровадження
  Соціальна сфера
  Поліпшення рівня життя населення
  1. 3 метою посилення співпраці міста та громадськості, формування національної свідомості, патріотичного виховання молоді та громадян міста, захисту їх прав та обов’язків, створювати належні матеріальні і фінансові умови (в т.ч. із залученням коштів міського бюджету) для проведення загальноміських заходів по відзначенню професійних свят,

  ювілейних, пам’ятних дат та інших заходів

  2020 Виконавчий комітет,

  відділ культури

  Золотоніської міської ради

  Місцевий бюджет,

  400,0 тис. грн..              (при наявності коштів)

   

  Вирішення соціально-економічних та інших питань міста
  Підтримка та розвиток місцевого самоврядування
  Основні напрямки діяльності
  2. 3 метою захисту конституційних прав і свобод територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування; сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування; сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів; захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в різних органах влади та управління; забезпечення обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування по практичному вирішенню проблем розвитку населених пунктів; надання методичної і практичної допомоги та консультацій органам місцевого самоврядування, тощо, забезпечити сплату членських внесків в Асоціацію міст України та громад 2020 Виконавчий комітет

  Золотоніської

  міської ради

  Місцевий бюджет,

  150,0 тис. грн.              (при наявності коштів)

  Вирішення соціально-економічних та інших питань міста
  3 3 метою більш ефективного вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад створювати належні матеріальні і фінансові умови (в т.ч. із залученням коштів міського бюджету) по відзначенню органів самоорганізації

  населення (голів квартальних комітетів)

  2020 Виконавчий комітет Золотоніської міської ради Місцевий бюджет, 200,0 тис. грн.              (при наявності коштів) Вирішення соціально-економічних та інших питань міста
  4 Підтримка роботи депутатів. Організація виконання депутатських повноважень по забезпеченню економічного та соціального розвитку міста, виконання доручень виборців, надання їм матеріальної допомоги. 2020 Виконавчий комітет Золотоніської міської ради Місцевий бюджет, 340,0 тис. грн.              (при наявності коштів) Вирішення соціально-економічних та інших питань міста
    Разом 1090,0 тис.грн.
 • РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати за рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного та міського бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також за рахунок коштів інвесторів, які залучаються до реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання програм, міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, передбачається у проекті міського бюджету за відповідними програмами у межах наявного фінансового ресурсу.

 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Передбачити з міського бюджету кошти в сумі 10 тис. грн на забезпечення моніторингу і висвітлення результатів економічного та соціального розвитку міста у 2020 році, а саме:

  • отримання від органів статистики додаткової статистичної інформації, яка не включена до Плану державних статистичних спостережень на відповідний рік (тобто надається на платній основі), та інших послуг, необхідних для висвітлення результатів реалізації програм економічного та соціального розвитку міста;
  • видатки на організацію розробки Стратегії регіонального розвитку м. Золотоноша на період 2021-2027 роки та Плану її реалізації 2021-2024 роки з елементами SMART-спеціалізації.
  • видатки на проведення окремих заходів, пов’язаних з організацією та проведенням конференцій, форумів, семінарів-навчань, офіційних державних заходів.