Питання охорони праці на підприємствах сьогодні являється надважливим і актуальним
питанням.
Найчастіше, як роботодавцями, так і працівниками, весь процес проведення інструктажу з
охорони праці розцінюється не більше, як паперова тяганина, що забирає час і відволікає від
основного обов’язку. Але, нажаль, у разі виникнення проблемних ситуацій на виробництві, що
призводять до втрати здоров`я, а іноді і життя працівників, саме порушення у цій сфері можуть
дуже дорого коштувати і постраждалому, і роботодавцю.
Зауважимо, що, відповідно до чинного законодавства, наймаючи людину на роботу, керівник
бере на себе відповідальність за створення безпечних умов праці, запобігання травмам та
професійним захворюванням своїх працівників.
Для того, щоб розділити цю відповідальність між керівником і працівником та запобігти
негативним явищам реалізується цілий комплекс заходів, який абсолютно не залежить від кількості
людей, що працюють на підприємстві, установі чи організації.
Розглянемо основні поняття, про які повинен мати уявлення кожний керівник.
Вся діяльність з охорони праці на будь-якому підприємстві спрямована на виконання двох основних
завдань:
– створення безпечних і здорових умов праці для працівників;
– навчання персоналу правилам охорони праці й безпеки життєдіяльності.
З метою реалізації зазначених вище завдань на підприємстві створюється служба по охороні
праці, кількість її учасників регламентується нормативними актами.
Служба може очолюватися як керівником підприємства, так і заступником, або спеціально
підготовленим фахівцем. Склад служби затверджується спеціальним наказом по підприємству. На
великих підприємствах ці обов’язки виконує безпосередньо інженер по охороні праці або головний
інженер. Якщо ж команда працюючих невелика, то керівник компанії особисто представляє
службу по охороні праці або наказом покладає обов’язки на визначеного працівника.
Комплекс заходів щодо охорони праці, спрямованих на виконання основних завдань, охоплює
наступні напрямки:
– розробка та реалізація плану комплексних заходів щодо охорони праці, поліпшення умов
праці, оздоровчих заходів, участь в укладанні колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом;
– організація атестації і паспортизації робочих місць, відповідно до встановлених санітарно-
гігієнічних норм;
– аналіз стану та причин професійних захворювань і травматизму на виробництві, розробка
спеціальних заходів щодо їхнього попередження;
– участь у впровадженні стандартів безпеки, інноваційних розробок, спрямованих на
поліпшення умов праці;
– контроль технічного стану приміщень, будинків і комунікацій робочих і санітарно-
гігієнічних приміщень;
– навчання правилам охорони праці та безпеки життєдіяльності працюючого персоналу
відповідно до діючих нормативних актів.
Хоча зазначений перелік звучить досить формально, ці заходи обов’язкові до виконання навіть
у самих невеликих структурах.
Безумовно, важко передбачити всі проблеми, які можуть виникнути на виробництві, однак
систематична і цілеспрямована робота з охорони праці дає можливість убезпечити життя і здоров’я
людей від негативних факторів.
Хотілося б відмітити, що виконання правил охорони праці є обов’язком кожного працівника, а
дотримання необхідних нормативних положень та правильне оформлення документів дає
можливість: керівнику – захистити себе від недбалості або безвідповідальності співробітника
стосовно власного здоров’я і правил безпеки, а працівнику – зберегти здоров’я та життя шляхом
недопущення порушення свого права на безпечні умови праці.
Головний спеціаліст відділу праці МУПСЗН Валентин Баранник